Su kaynaklarında hümik maddelerin reçine adsorpsiyon kromatografi tekniği ile izolasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Doğal organik maddeler (DOM) tüm yüzeysel sularda ve yeraltı sularında kompleks reaksiyonların bir sonucu olarak bulunduğundan oldukça heterojen bir bileşimdedir. DOM’in yaklaşık %90’ı sularda çözünmüş formda bulunmaktadır ve bu çözünmüş organik maddeler (ÇOM) içerisinde sucul hümik maddeler (SHM) en yüksek miktarda bulunan fraksiyondur. Su kaynaklarına yönelik çalışmalarda SHM’lere ilginin artmasındaki temel nedenlerden birincisi, içme suyu arıtımında kullanılan farklı oksidan ve dezenfektanlarla verdikleri reaksiyonlar sonucu insan sağlığı için zararlı olan dezenfeksiyon yan ürünlerini (trihalometanlar, haloasetik asitler vd.) oluşturmasıdır. İkinci neden ise su ortamlarında organik ve inorganik pek çok kirletici ile kompleks oluşturması veya sorplayarak suda taşımaya eğilimli olmasıdır. SHM’lerin sulardan izolasyonunda çok farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Farklı reçineler kullanarak uygulanan reçine adsorpsiyon kromatografi (RAK) tekniği, yüksek hacimlerdeki sulardan SHM’leri gidermek ve konsantre hale getirmek için sıklıkla kullanılan bir metottur. Bu çalışmada RAK yönteminde Amberlite XAD-8, Bio-Rad AG-MP-50 ve Duolite A-7 reçineleri kullanılarak ÇOM fraksiyonlarına ayırma yöntemi uygulanmıştır. Reçineler, literatürde geliştirilen metotlar ve bazı modifikasyonlarla temizleme ve şartlandırma işlemlerine tabi tutulmuştur. Farklı yüzeysel su kaynaklarından alınan numunelere RAK yöntemi uygulanarak hidrofobik ve hidrofilik özelliklerine göre altı farklı fraksiyon elde edilmiştir. Bu fraksiyonların farklı yüzeysel su kaynakları için yüzde dağılımları belirlenmiştir.
Natural organic matter (NOM) in surface waters and ground waters are heterogeneous compositions as a result of complex reactions. Approximately 90% of NOM is dissolved form in waters and aquatic humic matter (AHM) is the highest fraction of dissolved organic matter (DOM). The first of the main reasons for increased interest of AHM’s in water resources studies is the formation of disinfection by-products (trihalomethanes, halo acetic acids etc.) that are harmful for human health reacting with different oxidant and disinfectant used in drinking water treatment. The second reason is formation complex with organic and inorganic pollutants or sorption for transportation in water. There are many different methods for isolation of AHM’s from waters. Resin adsorption chromatography (RAC) technique used different resins, is a method widely used for the removal of AHMs from waters and to concentrate of AHMs. In this study, RAC method with using Amberlite XAD-8, Bio-Rad AG-MP-50 and Duolite A-7 resins was applied for fractionation of DOM in water. Resins were cleaned and conditioned with according to methods and modifications in the literature. RAC method was applied to different surface water samples and six different fractions were obtained according to the hydrophobic and hydrophilic properties for each water sample. Percentage distributions of these fractions of these fractions were determined for different surface water sources.

Açıklama

Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/203

Anahtar Kelimeler

Doğal organik madde, Fraksiyonlama, Reçine adsorpsiyon kromatografi, Natural organic matter, Fractionation, Resin adsorption chromatography

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

Künye

Küçükçongar, S., Sevimli, M. F., Yel, E. (2012). Su kaynaklarında hümik maddelerin reçine adsorpsiyon kromatografi tekniği ile izolasyonu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27, (2), 31-37.