Örgüt kuramında paradigmalar ve metaforlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Örgüt kuramı, sosyal bilimlerin bir disiplini olarak olgunlaşma sürecini yaşamaktadır. Alandaki çalışmalar örgütleri farklı açılardan tanımlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Alanın nesnesi bellidir ancak nesnenin tanımı konusunda bir fikir birliğinden söz edilememektedir. Bu durum alanda farklı paradigmaların aynı anda varlıklarını sürdürebilmelerine imkan sağlamaktadır. Her paradigma kendi duruşunu farklı disiplinlerden ödünç aldığı metaforlara dayandırmaktadır. Metaforlar olguyu açıklamaya ve anlamaya yardımcı olmaktadır. Ancak her metafor kendiliğinden, temelleri olan bir kuramsal açılım yaratmamaktadır. Bu çalışmanın ulaştığı sonuç örgüt kuramında en azından şimdilik paradigmatik çoğulculuğun gerekli olduğu ve metaforların bu çoğulculuğa hizmet ettiğidir.
Organization theory, as a discipline of social sciences has been experiencing the process of maturity. Studies in the field seek for definition and explanation of organizations from different perspectives. The discipline has its object. Nevertheless, there is no consensus on the definition of object. This leads the coexistence of different paradigms in organization theory. Each paradigm has based their existence on metaphors barrowed from different disciplines. However, not all metaphors have created theoretical horizons by themselves. The conclusion of this study supports the necessity of paradigmatic pluralism and that metaphors serve this pluralism.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgüt kuramı, Paradigma, Metafor, Organization theory, Paradigm, Metaphor

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

15

Künye

Leblebici, D. N. (2008). Örgüt kuramında paradigmalar ve metaforlar. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 345-360.