5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 127. Maddesinin (İsnadın İspatı) Anayasaya Uygunluğu Sorunu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İspat hakkı bir başka ifadeyle isnadın ispatı, bir kimsenin bir başka kimseye karşı hakaret suçunu oluşturan herhangi bir isnatta bulunması ve bu sebeple hakaret davası açılması halinde faile isnat ettiği hususun doğruluğunu kanıtlama hak ve imkânının verilmesidir. İspat hakkının tanınması, bir ülkede ifade özgürlüğünün, eleştiri hakkının ve özellikle basın özgürlüğünün varlığı için son derece önemli ve gereklidir. Türk Hukukunda ispat hakkı Anayasamızın 39. ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunumuzun 127. maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili maddeler incelendiğinde, Türk hukukunda kuralın ispat yasağı olduğu, ispat hakkının ise istisnai olarak tanınmış olduğu görülür. Bu çalışmamızda 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Kanunumuzun 127. maddesinin Anayasanın ilgili maddesiyle uyum sorunu incelenip tartışılmış, bu konudaki düşünce ve önerilerimize yer verilmiştir.
Proof right, in other words, prof of allegation is the accusation which forms the crime of insult from a person to another and therefore is to give the guilty the right and the opportunity to verify what he or she allegated in the case of a sue. The recognation of the proof right is extremely important and necessary for the existence of freedom of speech , the right of critisizm and notably freedom of press in a country. In the Turkish Criminal Law, the right to prove has been formed 39th item of our Constitution and 127th item of new Turkish Criminal Act numbered 5237. When the related items have been analysed, it is seen that the rule is the forbidden of proof is accepted as exceptional. In this study it is examined and discussed that the criminal act which was implemented on the first June of 2005. Our ideas and suggestions have taken place.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hakaret, Hakaret Suçu, İspat Hakkı, İsnadın İspatı, Hakaret Suçunda Hukuka Uygunluk, Insult, the crime of insult, proof right, allegation prof, the crime of insult in the law appropriateness

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye

Dülger, İ., (2008). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 127. Maddesinin (İsnadın İspatı) Anayasaya Uygunluğu Sorunu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), 127-138.