Celtis glabrata'nın bazı ekstraktlarının AMES/Salmonella mikrozom test sistemi ile antimutajenik etkisinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-08-20

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Celtis glabrata Steven ex Planch'ın yaprak, meyve ve çekirdek ekstraktları, antimutajenik aktiviteleri yönünden Salmonella/mikrozom test sistemi ile incelendi. İncelenen bitki ekstraktlarının farklı dozlarının sitotoksik etkisi gözlenmedi. Antimutajenite denemeleri S9 varlığında ve yokluğunda Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 suşları üzerinde yapıldı. İncelenen bitki yaprak, meyve ve çekirdek ekstraktlarının TA 98 suşu üzerinde S9 varlığında, TA 100 suşu üzerinde ise S9 yokluğunda daha güçlü antimutajenik aktiviteleri gözlendi. Yaprak aseton ekstraktı TA 100 suşu üzerinde ve S9 yokluğunda 50 mg/ml dozda en güçlü (% 95.5) , 0.05 mg/ml dozda ise en düşük (% 2.5) antimutajenik aktivite gösterdi. Çekirdek kloroform, aseton ve metanol ekstraktlarının TA 100 suşu üzerinde ve S9 varlığında doza bağlı güçlü antimutajenik aktiviteleri belirlendi. Celtis glabrata Steven ex Planch bitkisinin tüm ekstraktlarının önemli derecede antimutajenik aktiviteye sahip oldukları görüldü.
In this study, Celtis glabrata Steven ex Planch leave, fruit and seed extracts were examined in terms of antimutagenic activities by the Salmonella / microsome test system. Different doses of examined plant extracts was not observed the cytotoxic effect. Antimutagenic experiments were performed in the presence and absence of S9 on Salmonella typhimurium TA 98 and TA 100 strains. The stronger antimutagenic activity of examined plant leave, fruit and seed extracts was observed on the TA 98 strain in the presence of S9 and on the TA 100 strain in the absence of S9. Acetone extract of the leaves showed the most powerful antimutagenic activity the absence of S9 on the TA 100 strain in dose of 50 mg / ml (95.5%) ,however the lowest antimutagenic activity in dose of 0.05 mg / ml, (2.5%) In the chloroform, acetone and methanol extracts of seed was determined dose-dependent strong antimutagenic activty in the presence of S9 on the TA 100 strain All the extracts of Celtis glabrata Steven ex Planch plants were determined to be important for antimutagenic activity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Celtis glabrata, Salmonella/mikrozom test sistemi, Antimutajenite, Sitotoksik etki, Antimutagenic, Salmonelle/microsomes test system, Cytotoxic effect

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akın, A. (2010). Celtis glabrata'nın bazı ekstraktlarının AMES/Salmonella mikrozom test sistemi ile antimutajenik etkisinin araştırılması.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.