İlave organik ve inorganik selenyum preparatlarının ve ilave vitamin E'nin yumurta tavuklarında verim ve bazı kan parametrelerine,yumurta selenyum içeriğine ve plazma glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkisinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-01-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma yumurta tavuğu rasyonlarına farklı seviyelerde ilave edilen organik ve inorganik Selenyum preperatlarının ve ilave vitamin E‟nin verim ve bazı kan parametrelerine, yumurta selenyum içeriğine ve plazma, karaciğer Glutasyon Peroksidaz enzim aktivitelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede 20 haftalık yaşta toplam 320 adet yumurta tavuğu, her biri 4 tekerrürden oluşan 20 deneme grubuna tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Her alt grup dört adet yumurta tavuğundan oluşmuş, 16 haftalık deneme boyunca organik ve inorganik selenyum preperatlarının beş farklı seviyede (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mg/kg) ilave edildiği ve bunlara E vitamini ilave edilen rasyonlar olmak üzere toplam 20 farklı deneme rasyonlarıyla yemlenmişlerdir. Muamelelerin günlük ortalama yem tüketimi, yumurta ağırlığı, plazma GPX konsantrasyonu, karaciğer GPX konsantrasyonuna etkisi önemli olmamıştır. Deneme sonunda muamelelerin yumurta kitlesi, yumurta verimi, yumurta, karaciğer, plazma selenyum konsantrasyonu, yem değerlendirme katsayısına etkisi önemli olmuştur. Yumurta kitlesi, yumurta verimi ve yumurta selenyum konsantrasyonu değerleri organik selenyum kaynağı ve vitamin E‟ nin birlikte kullanıldığı gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Plazma selenyum konsantrasyonu, organik selenyum kullanılan fakat vitamin E ilave edilmeyen gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Yem değerlendirme katsayıları ise inorganik selenyum ilave edilen ve vitamin E ilave edilmeyen gruplarda daha yüksek bulunmuştur
This study was carried out to determine the effect of organic and inorganic selenium preparates and vitamin E added to rations of laying hens at different levels on yield, some blood parameters, egg selenium content and plasma and liver gluthatione peroxsidase concentration. As a total of 320 layıing hens that were 20 weeks of age were randomly distrubuted to 20 trial groups each having 4 replicates, each subgroup having four laying hens and these group were 20 different experimental diets composed of five different levels of organic and inorganic selenium preperates (0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 mg/kg)and added vitamin E. Experimental diets did not have any significant effect on average daily feed consumption, egg weight, plazma GPX concentration values. However, experimental diets did have significant effect on average daily egg yield, egg, liver and plasma selenium concentration and feed conversion ratio values. The egg mass, egg yield and egg selenium concentration values were higher ın groups in which organic selenium source and vitamin E were used together. Plasma selenium concentration was found higher in the groups in which organic selenium were used with no added vitamin E. Feed conversion ratio values were found to be higher in the groups having organic selenium with no added vitamin E than the other groups

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Glutatyon peroksidaz, Performans, Selenyum, Vitamin E, Yumurta tavuğu, Glutathione peroxidase, Performance, Selenium, Vitamin-E, Laying hens

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kılınç, Ö. O. (2013). İlave organik ve inorganik selenyum preparatlarının ve ilave vitamin E' nin yumurta tavuklarında verim ve bazı kan parametrelerine,yumurta selenyum içeriğine ve plazma glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkisinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.