İlave organik ve inorganik selenyum preparatlarının ve ilave vitamin E'nin yumurta tavuklarında verim ve bazı kan parametrelerine,yumurta selenyum içeriğine ve plazma glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkisinin belirlenmesi

dc.contributor.advisorYazgan, Oktay
dc.contributor.authorKılınç, Ömer Osman
dc.date.accessioned2014-12-18T11:43:07Z
dc.date.available2014-12-18T11:43:07Z
dc.date.issued2013-01-18
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma yumurta tavuğu rasyonlarına farklı seviyelerde ilave edilen organik ve inorganik Selenyum preperatlarının ve ilave vitamin E‟nin verim ve bazı kan parametrelerine, yumurta selenyum içeriğine ve plazma, karaciğer Glutasyon Peroksidaz enzim aktivitelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede 20 haftalık yaşta toplam 320 adet yumurta tavuğu, her biri 4 tekerrürden oluşan 20 deneme grubuna tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Her alt grup dört adet yumurta tavuğundan oluşmuş, 16 haftalık deneme boyunca organik ve inorganik selenyum preperatlarının beş farklı seviyede (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mg/kg) ilave edildiği ve bunlara E vitamini ilave edilen rasyonlar olmak üzere toplam 20 farklı deneme rasyonlarıyla yemlenmişlerdir. Muamelelerin günlük ortalama yem tüketimi, yumurta ağırlığı, plazma GPX konsantrasyonu, karaciğer GPX konsantrasyonuna etkisi önemli olmamıştır. Deneme sonunda muamelelerin yumurta kitlesi, yumurta verimi, yumurta, karaciğer, plazma selenyum konsantrasyonu, yem değerlendirme katsayısına etkisi önemli olmuştur. Yumurta kitlesi, yumurta verimi ve yumurta selenyum konsantrasyonu değerleri organik selenyum kaynağı ve vitamin E‟ nin birlikte kullanıldığı gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Plazma selenyum konsantrasyonu, organik selenyum kullanılan fakat vitamin E ilave edilmeyen gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Yem değerlendirme katsayıları ise inorganik selenyum ilave edilen ve vitamin E ilave edilmeyen gruplarda daha yüksek bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the effect of organic and inorganic selenium preparates and vitamin E added to rations of laying hens at different levels on yield, some blood parameters, egg selenium content and plasma and liver gluthatione peroxsidase concentration. As a total of 320 layıing hens that were 20 weeks of age were randomly distrubuted to 20 trial groups each having 4 replicates, each subgroup having four laying hens and these group were 20 different experimental diets composed of five different levels of organic and inorganic selenium preperates (0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 mg/kg)and added vitamin E. Experimental diets did not have any significant effect on average daily feed consumption, egg weight, plazma GPX concentration values. However, experimental diets did have significant effect on average daily egg yield, egg, liver and plasma selenium concentration and feed conversion ratio values. The egg mass, egg yield and egg selenium concentration values were higher ın groups in which organic selenium source and vitamin E were used together. Plasma selenium concentration was found higher in the groups in which organic selenium were used with no added vitamin E. Feed conversion ratio values were found to be higher in the groups having organic selenium with no added vitamin E than the other groupsen_US
dc.identifier.citationKılınç, Ö. O. (2013). İlave organik ve inorganik selenyum preparatlarının ve ilave vitamin E' nin yumurta tavuklarında verim ve bazı kan parametrelerine,yumurta selenyum içeriğine ve plazma glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkisinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1019
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGlutatyon peroksidazen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectSelenyumen_US
dc.subjectVitamin Een_US
dc.subjectYumurta tavuğuen_US
dc.subjectGlutathione peroxidaseen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectSeleniumen_US
dc.subjectVitamin-Een_US
dc.subjectLaying hensen_US
dc.titleİlave organik ve inorganik selenyum preparatlarının ve ilave vitamin E'nin yumurta tavuklarında verim ve bazı kan parametrelerine,yumurta selenyum içeriğine ve plazma glutasyon peroksidaz enzim aktivitesine etkisinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the effect of added organic and inorganic selenium preperates and added vitamin-E on yield, some blood parameters, egg selenium content and plasma glutathione peroxidase activity of laying hensen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Ömer Osman Kılınç.pdf
Boyut:
1.05 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: