V. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin, Ämir Temür’ning Türkiy Yårlı!ıgı, Taşkent 2005, 52 s.

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Ebu Reyhan Birûnî Sarksünaslik (Sarkiyat) Enstitüsü, Timurlular Tarihi Devlet Müzesi tarafından Taskent’te 2005 yılında basılan, V. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin tarafından hazırlanan “Ämir Témür’nig Türkiy Yårlı!ı” adlı eser ayrıntılı bir sekilde tanıtılmaya çalışılmıştır.
In this article, ‘The Turkish Yarliq of Amir Temur’ was tried to be presented in detail which was compiled by V. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin and published by Republic of Uzbekistan Science Academy, Ebu Reyhan Biruni Institute of Oriental Studies of Uzbekistan Academy of Sciences, The History of Temurs’ State Museum in Tashkent in 2005.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

26

Künye