V. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin, Ämir Temür’ning Türkiy Yårlı!ıgı, Taşkent 2005, 52 s.

dc.contributor.authorGülmez, Mevlüt
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:39Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:39Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu makalede, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Ebu Reyhan Birûnî Sarksünaslik (Sarkiyat) Enstitüsü, Timurlular Tarihi Devlet Müzesi tarafından Taskent’te 2005 yılında basılan, V. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin tarafından hazırlanan “Ämir Témür’nig Türkiy Yårlı!ı” adlı eser ayrıntılı bir sekilde tanıtılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this article, ‘The Turkish Yarliq of Amir Temur’ was tried to be presented in detail which was compiled by V. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin and published by Republic of Uzbekistan Science Academy, Ebu Reyhan Biruni Institute of Oriental Studies of Uzbekistan Academy of Sciences, The History of Temurs’ State Museum in Tashkent in 2005.en_US
dc.identifier.endpage439en_US
dc.identifier.issn1300-5766en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage431en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RZek9URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23165
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleV. Mennanov, G. Astanova, S. Kemâliddin, Ämir Temür’ning Türkiy Yårlı!ıgı, Taşkent 2005, 52 s.en_US
dc.title.alternativeV. Mennanov, G. Astanova, Ş. Kemâliddin, The Turkish Yarliq of Amir Temur, Taşkent 2005, 52 p.en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar