Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik görüşlerinin saptanması amacıyla gerçekleştirildi.Araştırmanın verileri daha önce Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından geliştirilen Bilim, Teknoloji ve Toplum Üzerine Görüşler (Views on Science Technology and Society, VOSTS) anketi kullanılarak ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplandı. Anketten elde edilen verilerin betimsel analiz yapılarak yüzde ve frekans olarak verilmiş ve görüşmelerden elde edilen veriler kodlanarak içerik analizi yapıldı. Analizler sonucunda; bilimin tanımı, gözlemlerin doğası,bilimsel bilginin değişkenliği, önerme, kuram ve yasaların yapısı ve bilimsel yöntemle ilgili olarak fen ve teknoloji öğretmelerinin yetersiz ve yanlış bir takım görüşlere sahip oldukları görüldü.
This investigation was practiced by the aim of identifying the views of the science and technology teachers on the nature of science. Data in this research were collected by using the questionnaire “Views on Science Technology and Society (VOSTS)” improved by Aikenhead, Ryan and Fleming (1989) and by semi-structured views. Content analysis of data obtained by the questionnaire was done by coding data, which was given as a percentage and frekans, and by coding data,which was obtained via interviews. As a result of these analyses, it is realized that science and technology teachers have wrong or insufficient knowledge concerning the definition of science, the nature of observations, the tentativeness of scientific knowledge, the structure of hypotheses, theories and laws, and the scientific method.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fen Eğitimi, Science Education, Bilimin Doğası, Nature of Science

Kaynak

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye

Aslan, O., Yalçın, N., Taşar, M. F. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-8.