Bir ticari işletmenin ihtiyati tedbir kararı gereğince yediemin tarafından işletilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İhtiyati tedbir müessesesi, dava konusu olan ve tara? ar arasında mülkiyeti çekişmeli bulunan bir malın veya hakkın dava sırasında başkasına devredilmesini önlemeyi amaçlayan bir müessesedir. Günümüzde ticari ilişkilerin artması, çeşitlenmesi neticesinde, kanunun da amacına uygun olarak, tedbir konulabilecek mal ve haklar arasına ticari işletmelerde girmiştir.İşletmeyle ilgili ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme tarafından atanacak ve işletmeyi yönetecek olan yediemin, bu görevi yerine getirirken basiretli bir tacir gibi özen yükümlülüğü altında bulunmalıdır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde yedieminin hukuki ve cezai sorumluluğu doğacaktır.
Institution of precautionary measures, and subject matter between the parties that contested the ownership of a property or rights transferred to someone else during the trial an institution which is intended to prevent. Today, the increasing number of commercial relationships, as a result of diversifi cation, according to the goal of the law, the measures that can be placed between the property and rights entered in the commercial undertake. The commercial undertake related to the injunction granted by a court to be appointed and the trustee will manage the business, while performing this task under the prudential requirements should be taken as a merchant. Trustee for a breach of this obligation in the legal and criminal responsibility is born.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hukuk

Kaynak

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye

Arslan, A. S. (2010). Bir Ticari İşletmenin İhtiyati Tedbir Kararı Gereğince Yediemin Tarafından İşletilmesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-29.