Küreselleşme Süreci?nde Geli?şmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Sermaye Hareketleri? ve Makroekonomi?k Etki?leri?: 2001-2006 Türki?ye Örneği?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1980 sonrası dönem gelişmekte olan ülkeler için dışa açık ekonomik politikaların uygulandığı ve büyümelerinin sürdürülmesi için uluslararası sermaye hareketlerinin önem kazandığı bir süreçtir. 1970'lerin sonunda yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal olumsuzluklar ve gelişmeler sonrası Türkiye'de ithal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilmiştir. Türkiye ekonomisinin dış dünya ile liberalizasyonu 24 Ocak 1980'de uygulanan ekonomik reformla başlamıştır. 1989 yılında ise uluslararası sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. Ekonominin finansal kanallarını dış dünyaya entegre edebilmek ve düşük tasarruf sorununu çözebilmek adına ülkeye çekilen uluslararası sermaye, mali sektörü rahatlatmış ancak ülke ekonomisi dünyada meydana gelen gelişmelere oldukça duyarlı hale getirmiştir. Türkiye ekonomisinde uluslararası sermaye bolluğu içersinde yatırımcılar yüksék faiz düşük kur uygulamasından dolayı yüksek karlar elde etmişlerdir. Türkiye ekonomisi bu yapıdan etkilenerek 1990'li yıllardan sonra finansal krizlerle karşı karşıya kalmıştır. 2001 sonrası uygulanan istikrar programı ile enflasyon ve bütçe dengelerindeki olumlu gelişmeler ve serbest kur politikaları bu kırılgan yapıyı nispeten azaltmış, sürdürülen istikrarlı büyüme sonrası uluslararası sermaye girişleri hız kazanmıştır. Bu çalışma da, uluslararası finansal liberalizasyon kapsamında Türkiye ekonomisinde uygulanan liberalisazyon süreci analiz edildikten sonra, Türkiye'de 2001-2006 yılları arasında uluslararası sermaye hareketlerinin makro ekonomik etkileri test edilmiştir.
Open macro economic policies have been practiced in developing countries and international capital flows have gained importance for sustainable growth of developing countries since 1980's. Importsubstitution policy has been abandoned due to the economical, social and political problems experienced at the end of 1970 years. Economic integration of Turkish economy with the rest of the world has been launched by implying economic reforms on 24 January 1980. International capital flows have been liberalized in 1989. International capital flows attracted into Turkish economy to integrate financial channels into the rest of the world and to resolve low-saving problems have led to relieve financial sector but make Turkish economy vulnerable to the changes in the world. Investors have gained high profit due to high interest rate and low exchange rate in abundance of international capital flows in Turkish economy. Turkish economy has been affected by this structure and experienced financial crisis after 1990's. This structure has become relatively less vulnerable and more flexible because of the implementation of Transition to a Strong Economy Program in 2001 and positive progress in inflation and budget indicators. Rapid capital flows has also increased by means of the sustainable growth. In this study, liberalization processes in Turkish economy and macroeconomic effects of international capital flows have been analyzed in the framework of financial liberalization theory and then macroeconomic effects of international capital flows have been tested.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Uluslararası Sermaye Hareketleri, Finansal Krizler, Uluslararası Finansal Liberalizasyon, International Capital Flows, Financial Crisis, International Financial Liberalization

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1-2

Künye

Mangır, F., (2008). Küreselleşme Süreci̇nde Geli̇şmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Sermaye Hareketleri̇ ve Makroekonomi̇k Etki̇leri̇: 2001-2006 Türki̇ye Örneği̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 237-262.