Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkarı Üzerine Bir Analiz

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye yetmiş milyonu aşan nüfusu ve yakaladığı ekonomik büyüklükle dünyanın önemli ülkelerinden biri durumuna gelmiştir. Bir Avrupa ülkesi kadar refah seviyesine ulaşamayan ve gelir dağılımının oldukça bozuk olduğu ülkemizde, insanlar bilgiyi genellikle medya vasıtasıyla elde etmektedirler. Türkiye’de insanların gündelik yaşantısını doldurmada medya büyük bir rol üstlenmiştir. Genç nüfusun oldukça fazla olduğu ülkemizde, özellikle eğitim çağında bulunan üniversite öğrencilerinin genel olarak medya izleme alışkanlıkları bu çalışmanın konu eksenini oluşturmuştur. Öğrencilerin en çok kullandığı üç medya aracı olan: Gazete, televizyon ve interneti kullanma biçimleri “kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının” perspektifinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan 205 üniversite öğrencisine anket uygulanmış ve cevaplar SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma, cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme alışkanlıkları üzerinde önemli tesirlerinin bulunduğunu göstermiştir.
With it’s population exceeding 70 millions and it’s high growth rate, Turkey has became an important country in the world. Although not as wealthy as an European country, and with a quite inadequate distributed income, the main information source is the mass media in our country. The media has taken on a big role in filling the daily life of the people in Turkey. Whereas young people consisting a big part of the population, the subject of this study has been the media usage habits of unversity students. The three media most used by university students, namely the daily newspaper, the television and the internet have been explored in means of the “uses and gratifications” perspective. A survey has been conducted on 205 university students and the answers have been analysed on the SPSS 15.0 application. The study showed that gender and income differences had important effects on media usage habits.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kitle iletişim araçları, gelir seviyesi, cinsiyet ve medya kullanım alışkanlıkları, Mass media, income level, gender and media usage habits

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

19

Künye

Toruk, İ., (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkarı Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 475-488.