Küresel Stratejilerden Çokuluslu Stratejilere Geçiş: Küresel Düşün Yerel Davran

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşletme faaliyetlerinin küreselleşmesi ve küresel stratejiler 1980’lerde ortaya çıkmış ve o günden sonra güncelliğini korumuştur. Bu kavramlar uluslararası faaliyet gösteren işletme yöneticileri için belirleyici öneme sahip durumları ifade etmektedir. Uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin kullandıkları stratejiler iki ayrı modelde değerlendirilmektedir. Bölgesel veya yerel özelliklerin dünya ölçeğinde hazırlanan strateji süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini benimseyen çokuluslu işletme stratejiler bir tarafta, uluslararası işletme faaliyetleri için strateji hazırlama sürecinde bölgesel veya yerel özellikler dikkate alınmadan hazırlanan ve tüm dünyayı tek bir pazar gibi gören küresel stratejiler diğer taraftadır. Günümüzde üzerinde en çok tartışılan konu, gerek küresel işletme stratejilerinin gerekse çokuluslu işletme stratejilerinin hangi koşullar için hazırlanması gerektiği ve meydana gelen teknolojik gelişmelere paralel olarak hangi tür stratejinin uygulaması gerektiği konusudur.
Global strategies and globalization of operational business has been emerged out in 1980s and since then kept their actual situation. These concepts defines the situations of leading determinants for administrators who are dealing in international markets. The strategies which are being used by operational business administrators can be appreciated in two different models. In one hand multinational operational business which appropriate that regional or territorial specialities must be included to the duration prepared in global measurement; in the other hand the strategies which have been prepared without considering regional or territorial specialities for international operational business and accepting the world as a only one sole market. Nowadays the subject which has been discussed mostly is the necessity of conditions that must be prepared for either global operational business strategies or multinational operational business strategies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çokuluslu İşletme, Küreselleşme, Küresel İşletmeler, Çokuluslu İşletme Stratejisi, Küresel Stratejiler, Multinational Operational Business, Globalization, Global Operational Businesses, Multinational Operational Business Strategies, Global Strategies

Kaynak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

14

Künye

Tağraf, H., (2008). Küresel Stratejilerden Çokuluslu Stratejilere Geçiş: Küresel Düşün Yerel Davran. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (14), 348-366.