Remifentanile Bağlı Gelişen Postoperatif Hiperaljezinin Önlenmesinde Lornoksikamın Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objectives: intraoperative remifentanil administration results in acute opioid tolerance that is manifested by increased postoperative pain, opioid requirement and specifically peri-incisional hyperalgesia. The aim of this study was to investigate the effect of lornoxicam in preventing remifentanil-induced hyperalgesia. Methods: Patients were randomly divided into two groups. Fifteen minutes before surgery, saline solution was given to the patients in group i and 16 mg i.v. lornoxicam in group ii. Anesthesia was induced with 1 fig/kg remifentanil combined with 1.5-2 mg/kgpropo- fol and maintained with 0.5 MAC desflurane and 0.4 ftg/kg/dk remifentanil in both groups. Desflurane concentration was titrated according to autonomic responses. All patients were given i.v. 0.15 mg/kg morphine 30 min before the end of surgery. At the end of surgery, patients received morphine i.v. via a PCA (Patient Controlled Analgesia) device. Pain score, morphine demand and delivery were assessed at 2,4,6,12 and 24 h after surgery. Total morphine consumption was recorded for 24-48 h. Peri-incisional hyperalgesia was assessed by measuringpain threshold to pressure using an algometer before operation and at 24-48 h postoperatively. Results: The pain scores and cumulative morphine consumption were significantly lower in the lornoxicam group when compared with the control group (p<0.05). Pain thresholds were significantly less at 24-48 h postoperatively in the control group than in the lornoxicam group. No significant difference was observed in side effects (p>0.05). Conclusion: Lornoxicam administered preemptively prevented remifentanil-induced hyperalgesia.
Amaç: Intraoperatif remifentanil kullanımında akut opioid toleransına bağlı olarak postoperatif ağrı, opioid tüketimi ve in- sizyon çevresinde hiperaljezi artmaktadır. Bu çalışmada amacımız, remifentanile bağlı gelişen postoperatif hiperaljezinin ön- lenmesinde lornoksikamın etkiliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Olgular randomize olarak iki gruba ayrıldı. Cerrahi başlamadan 15 dk önce Grup l'e (n=22, kontrol) se- rum fizyolojik, Grup Il'ye (n=20, lornoksikam) 16 mg lornoksikam i.v uygulandı. Anestezi indüksiyonu 1 µg/kg remifentanil, 1.5-2 mg/kg propofol, idamesi 0.5 minimum alveolar konsantrasyon (MAC) desfluran ve 0.4 µg/kg/dk remifentanil ile sağ- landı. Desfluran konsantrasyonu otonomik cevaplara göre titre edildi. Bütün olgulara cerrahi sonlanmadan 30 dk önce 0.15 mg/kg morfin iv verildi. Cerrahinin sonunda olgulara iv hasta kontrollü analjezi cihazı ile morfin uygulandı. Ağrı skoru, mor- fin isteği ve sunumu postoperatif 2., 4., 6., 12. ve 24. saatlerde değerlendirildi. Total morfin tüketimi 24. ve 48. saatte kaydedil- di. Periinsizyonel hiperaljezi operasyon öncesi ve postoperatif 24. ve 48. saat algometre ile ağrı eşiği ölçülerek değerlendirildi. Bulgular: Ağrı skorları ve toplam morfin tüketimi lornoksikam grubunda kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p<0.05). Ağrı eşiği 24. ve 48. saatlerde kontrol grubunda daha yüksekti (p<0.05). Yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Preemtif olarak uygulanan lornoksikam remifentanile bağlı gelişen hiperaljeziyi önlemektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Algometer, Lornoxicam, Morphine, Postoperative hyperalgesia, Preemptive, Algometre, lornoksikam, morfin, preemptif, postoperatif hiperaljezi, remifentanil

Kaynak

Ağrı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q3

Cilt

21

Sayı

4

Künye

Tuncer, S., Yalçın, N., Reisli, R., Yosunkaya, A., (2009). Remifentanile Bağlı Gelişen Postoperatif Hiperaljezinin Önlenmesinde Lornoksikamın Etkisi. Ağrı, 21(4), 161-167.