Önleme araması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-06-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İster adli ister önleme arama tedbirine başvurulsun, her iki tedbirde hak ve hürriyetleri kısıtlar. Arama tedbiri özel hayata, aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve bazen vücut dokunulmazlığına müdahale sonucu doğurur. Bu nedenle tezimizin konusunu ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi birçok uluslararası belge ile düzenlenen ve ülkemizde temel olarak 1982 Anayasası ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda anlatılan önleme araması ile ilgili düzenlemelerdir. Önleme araması çalışmasının yapılış amacı başta 1982 Anayasası olmak üzere, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı özel kanunlarda 2001 yılından sonra birçok değişiklik yapılmasıdır. Yine, uygulamayı göstermek ve uygulama birliğini ve yasal bütünlüğü sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında çıkartılan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, 01.06.2006 tarihinde yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlikte yenilenmiştir. Çalışmamızda bu değişikliklerin eski yeni karşılaştırılmasının yapılması, aralarındaki farklılıklara değinilmesi, söz konusu düzenlemelerin eleştirilen yönlerinin örnekler verilerek çözüm önerileri ile açıklığa kavuşturulması, kolluğun önemli yetki ve görevlerinden olan önleme aramasının hukuki yönlerini tam anlamıyla bilerek, kişilerin haklarını korumak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra takip edilecek işlemlerin ve uygulamaların mevzuata uygun olup olmadığını araştırmak ve bunu anlatmak amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmakta olup, tezin birinci bölümünde arama kavramı, aramanın hukuki niteliği, aramaya hâkim olan ilkeler, aramanın tarihi gelişimi, karşılaştırmalı hukukta arama ve arama çeşitleri incelenmiş; ikinci bölümde, tez konumuz olan önleme araması; üçüncü bölümde ise hukuka aykırı arama ve sonuçları, aramaya karşı başvurulabilecek kanun yolları irdelenmiştir.
Whether judicial or preventive search measure is applied, both restrict rights and freedoms. Search measure results in intervention to private life, family life, immunity of domicile and even in some cases immunity of body. The objective to carry out the study on the preventive search is many amendments particularly on the 1982 Constitution, Law on the Duties and Powers of the Police, Code of Criminal Procedure and some special laws as of 2001. Regulation on the Judicial and Preventive Search firstly issued in 2003 was renewed together with new Code of Criminal Procedure on 01.06.2006 so as to demonstrate the application and ensure the application coherence and legal integrity. In our study, it is aimed to compare such new and prior amendments, address to differences therebetween, clarify the criticized aspects of the amendments at issue through providing samples besides solution proposals, research whether proceedings and applications after the crime is committed comply with the legislation by having full knowledge of preventive search which is the significant duty and power of the law-enforcement officers to vindicate the human rights and prevent criminal acts. The study prepared for this objective composes of three parts; concept of search, legal nature of the search, dominant principles of the search, legal nature of the search, in the second part hereof and in the last part illegal search and results thereof, legal remedies to be applied against the search have been examined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Crime prevention, Suçun önlenmesi, Crime, Suç, Police, Polis, Public Law, Kamu Hukuku, Punishment, Ceza

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yalçın, H. (2010). Önleme araması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.