Anatomical characteristics of Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak (Liliaceae)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak Güney Anadoluda yayılış gösteren dar yayılışlı bir endemiktir. Bu çalışmada, bu türün anatomik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma, skayp ve yaprak enine kesitleri ile yaprak yüzeysel kesitleri üzerinde yapılmıştır. Sonuçlara göre, yapraklar ekvifasial ve amfistomatik olup anamositik stomalıdırlar. Alt ve üst epidermisin altında 2-3-tabakalı palizad parankiması ve aralarında iyi gelişmiş 7-9-tabakalı sünger tabakası bulunmaktadır. Bazı sünger parankiması hücreleri rafit kristalleri içermektedir. Sünger parankiması içinde eşit aralıklarla lokalize olmuş iletim demetleri yer almaktadır. Alt epidermal hücreler rafit kristallerinden yoksun iken, bazı üst epidermal hücreler bol miktarda rafit içermektedir. Skaypta, korteks çok tabakalı olup, iletim demetleri iki sırada dizilmişlerdir.
Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak is a stenoendemic species growing in South Anatolia. In the present study, anatomical features of this species were determined. The studies were carried out on tranverse sections of scapes and leaves, and surface sections of the leaves. According to the results, the leaves are equifacial and amphistomatic with anomocytic stomata. There is 2-3-layered palisade parenchyma under each epidermis, and richly developed 7-9-layered spongy parenchyma between the palisades. Some spongy mesophyll cells include raphide crystals. Vascular bundles are located in equal intervals in spongy parenchyma. The lower epidermal cells lack raphide crystals, but some of the upper ones have plenty of them. In the scape, the cortex is multilayered and the vascular bundles are located in two rows.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Liliaceae, Bellevalia mathewii, Anatomy, Anatomi

Kaynak

Biological Diversity and Conservation

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

3

Künye

Doğu, S., Dinç, M., Ünal, A. (2011). Anatomical Characteristics of Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak (Liliaceae). Biological Diversity and Conservation, 4(3), 14-18.