Gelişimsel Kalça Displazisi Cerrahisi Sonrası İntra-Artiküler K Telinin Karşı Pelvise Migrasyonu: Olgu Sunumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sorunlu gelişimsel kalça displazisi (GKD) vakalarında, femur başının transartiküler olarak K teli ile asetabuluma tespit edilmesi seyrek olarak uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Bu yazıda, GKD tedavisi sonrası semptom olmaksızın K telinin pelvis içine transveziküler migrasyonu tespit edilen çocuk hasta sunulmaktadır. Çift taraşı GKD nedeniyle 4 yıl önce çok sayıda operasyon geçiren 8 yaşındaki kız hasta, aksayarak yürüme şikayeti ile ortopedi polikliniğine başvurdu. Her iki kalçanın hareket açıklığı iyi idi. Pelvis radyografisinde, her iki kalça arasında köprü gibi uzanan intrapelvik K teli tespit edildi. Hastanın önceki ameliyatlar sonrası ürogenital ve intestinal sistemlerle ilgili şikayetinin olmadığı belirlendi. Pediatrik cerrahi işbirliği ile K telinin çıkarılması planlandı. Sistoskopide K telinin mesane içinden geçtiği görüldü. Laparotomide K teli ortadan kesildi ve vücuttan çıkarıldı. Hasta taburcu edildi ve postoperatif şikayeti olmadı. K telinin vücutta bırakılması durumunda migrasyon riski yüksektir. Muhtemel komplikasyonların önlenmesi için K telinin postoperatif dönemde erken çıkarılması planlanmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi, geliflimsel kalça displazisi, Kirschner teli, postoperatif komplikasyon

Kaynak

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

44

Sayı

5

Künye

Yurtçu, M., Şenaran, H., Türk, H. H., Abasıyanık, A., Tuncay, İ., (2010). Gelişimsel Kalça Displazisi Cerrahisi Sonrası İntra-Artiküler K Telinin Karşı Pelvise Migrasyonu: Olgu Sunumu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 44(5), 413-415.