Uluslararası belgelerde ve Türk Hukukunda insan ticareti

dc.contributor.advisorDülger, İbrahim
dc.contributor.authorKuluğlu, Turan
dc.date.accessioned2015-10-20T11:34:01Z
dc.date.available2015-10-20T11:34:01Z
dc.date.issued2010
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada ?Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda İnsan Ticareti? konusu geniş bir şekilde analiz edilecektir. Bu çalışma da izlenecek yol ise; ilk olarak İnsan ticareti olgusu kavram olarak analiz edilecek daha sonra uluslar arası belgelerle açıklanıp irdelenecektir. Bu konuda yapılan çalışmalar ışığında, mevzuatımızda özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde yer bulun insan ticareti suçunun ortaya çıkış şekillerini, 765 sayılı yasa dönemindeki uygulamaları, bu iki yasada suçun düzenleniş itibariyle eksiklikleri ve üstünlükleri, yeni bir suç tipi olması nedeniyle ilk derece mahkeme uygulamaları ile yüksek mahkeme içtihatlarını, insan ticareti suçuyla, Özellikle göçmen kaçakçılığı ve fuhuş için yer temin etmek suçlarının benzer ve farklı yönleri, ortaya konulup irdelenecektir. Tüm bunlar açıklandığında suç yönünden uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların ortaya çıkartılması sağlanacak ve ilgili tüm herkese bu çalışma fayda sağlayacaktır. Bu çalışma analiz edilirken çalışmanın içeriği kapsam olarak 2 (iki) alt bölüme ayrılmıştır. İlk bölümden itibaren üzerinde çalışılan bölüm mutlaka bir sonraki bölüm ile örtüşmekte, kendisinden sonra gelen bölümü ise temelde destekleyerek hazırlık sürecine sokmaktadır. Çalışmamızda incelenecek olan alt bölümlere kısaca bakacak olursak, Bu çalışma ?iki? ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü; ?Uluslar Arası Hukukta İnsan Ticareti ve Analizi?, ikinci bölümü ?Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçunun Hukuksal Analizi? olarak açılmış ve detaylı olarak incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, "International Trafficking in documents and in Turkish Law" will be analyzed in a wide range of topics. If the path to be followed in this study, the first cases of human trafficking as a concept to be analyzed can be explained later, will examine international documents. In light of the studies on this issue, our legislation, especially the Turkish Penal Code No. 80 5237 substances in the human trafficking crime, the emergence of forms, 765 the law during practice, these two laws in the crime organizing as shortcomings and advantages, a new type of crime because the first instance court applications and high-court case law, human trafficking crimes, especially migrant trafficking and prostitution To provide space for similar and different aspects of crime, whether put forward will be discussed. All this is explained in terms of crime arising from the application and related disorders will be provided to be out of all this work will be beneficial to everyone. While this study analyzed the scope of its content as 2 (two) sub-divided into sections. Always on the run from the first part of the section to coincide with the next section, the basis of their support from the following section is inserted into the preparation process. We briefly review studies to be If we look at the sub-section, this study is "two" main parts. The first part of the study, "International Law and Analysis of Human Trafficking", the second section, "Turkish Law Legal Analysis of the Crime of Trafficking in Human Beings" as open and analyzed in detail.en_US
dc.identifier.citationUluslararası belgelerde ve Türk Hukukunda insan ticaretien_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2714
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectHuman tradeen_US
dc.subjectİnsan ticaretien_US
dc.subjectIllegal migrationen_US
dc.subjectYasadışı göçen_US
dc.subjectAnayasaen_US
dc.subjectConstitutionen_US
dc.subjectKamu yönetimien_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectKaçakçılıken_US
dc.subjectSmugglingen_US
dc.subjectKaçakçılık suçlarıen_US
dc.subjectSmuggling crimesen_US
dc.subjectInternational Lawen_US
dc.subjectUluslararası Hukuken_US
dc.subjectTurkish Lawen_US
dc.subjectTürk Hukukuen_US
dc.subjectTurkish Criminal Codeen_US
dc.subjectTürk Ceza Kanunuen_US
dc.subjectTicareten_US
dc.subjectCommerceen_US
dc.titleUluslararası belgelerde ve Türk Hukukunda insan ticaretien_US
dc.title.alternativeHuman trafficking in international documents and the Turkish Law Systemen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
279043.pdf
Boyut:
978.5 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: