Çocuklara Uygulanan Farklı Otur-Uzan Esneklik Testlerinin Karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmada, erkek ve kız çocukların esnekliğini belirlemek ve değerlendirmek için fiziksel uygunluk test bataryalarında uygulanan üç farklı otur-uzan esneklik protokolünün incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 112 erkek (8,741,52 yaş) 106 kız (8,701,65 yaş) toplam 218 çocuk katılmış, bütün katılımcıların hamstring esneklik ölçümü goniometre ile belirlendikten sonra standart otur-uzan, modifiye sırt koruyucu otur-uzan, ve V otur-uzan esneklik testleri uygulanmıştır. Goniometrik ölçümlerle otur-uzan esneklik test sonuçları arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. Erkek ve kız çocuklarda hamstring esnekliği ile uygulama yapılan tüm otur-uzan esneklik test protokolleri arasında pozitif istatistiksel açıdan önemli ilişkiler tespit edilmiştir (P0,05). Modifiye sırt koruyucu otur-uzan ve V otur-uzan esneklik testleri ile hamstring esnekliğinin ölçümü için temel ölçüm olan goniometrik test sonuçları arasında standart otur uzan testine göre daha yüksek korelasyon katsayıları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, fiziksel uygunluk test bataryalarında çocukların esnekliğini değerlendirmek için standart otur-uzan esneklik testi yerine modifiye sırt koruyucu otur-uzan ya da V otur-uzan esneklik testlerinin kullanılmasının daha uygun olabileceği söylenilebilir.
The aim of this study was to compare three different sit and reach tests to determine hamstring flexibility protocol in physical fitness test batteries for boys and girls. The subjects of this study were 218 children who were 112 boys (8,74±1,52 year) and 106 girls (8,70±1,65 year). The standard sit and reach test, the V sit and reach test, the modified back saver sit and reach test, and passive straight leg raise were administered for participants. Pearson Correlation Coefficient Analysis was used to determine the relation between hamstring flexibility with goniometer and three different sit and reach tests. Significant positive correlations were found between the hamstring flexibility and all sit- reach tests (p<0,05). Modified back saver and V sit and reach flexibility tests showed a higher correlation with hamstring flexibility than standard sit and reach test. The results indicate that, V sit and reach flexibility test and/or back saver sit and reach flexibility test can be more useful than standard sit and reach test to determined the hamstring flexibility of children in physical fitness test batteries.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Spor Bilimleri, Çocuk, Esneklik, Esneklik Testleri, Fiziksel Uygunluk, Children, Flexibility, Flexibility Tests, Physical Fitness

Kaynak

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

1

Künye

Şahiner, İ., Balcı, Ş. S., (2010). Çocuklara Uygulanan Farklı Otur-Uzan Esneklik Testlerinin Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-9.