Kitle ortalaması ve varyansı için sıra istatistiklerine dayanan homojenlik testleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-09-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aynı parametrik dağılımlar ailesinden alınan k>2 kitlenin parametrelerinin homojenliğinin (eşitliğinin) test edilmesi her alanda karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada normal dağılıma sahip kitlelerin ortalamalarının eşitliğinin test edilmesi durumu ile çok sık karşılaşılmaktadır. Normal dağılıma sahip kitlelerin ortalamalarının karşılaştırılması durumunda en önemli varsayım ise varyansların homojenliğidir. Uygulamada en çok karşılaşılan diğer bir dağılım ise yaşam zamanı dağılımlarının modellenmesinde kullanılan üstel dağılımdır. Bu çalışmada normal dağılıma sahip kitlelerin ortalamalarının eşitliğinin ve varyansların homojenliğinin test edilmesi için sıra istatistiklerine dayanan test istatistikleri önerilmiştir. Önerilen yöntem tek ve iki parametreli üstel dağılıma sahip kitlelerin ortalamalarının eşitliğinin test edilmesinde de kullanılmıştır. Son olarak önerilen test istatistiklerinin güç değerleri literatürdeki bazı test istatistiklerinin güç değerleri ile karşılaştırılmıştır.
Tests of the homogeneity (equality) of k>2 population parameters taken from the same parametric distribution families are encountered in each area. The situation of testing normally distributed population means equality is very common in application. The most important assumption in the comparison of testing normally distributed population means is the homogeneity of variances. In application, another distribution which is most confronted is the exponential distribution used in modelling life time distributions. In this study, test statistics based on order statistics for testing the equality of normally distributed population means and homogeneity of variances are proposed. The proposed method is also used for testing the equality of population means having one or two exponential distribution. Finally power values of the proposed test statistics are compared with the power values of some test statistics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Üstel dağılım, Exponential distribution, Test istatistikleri, Test statistics, Sıra istatistikleri, Order statistics, Normal dağılım, Normal distribution, Varyansların homojenliği, Homogeneity of variances

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karadayı, N. (2010). Kitle ortalaması ve varyansı için sıra istatistiklerine dayanan homojenlik testleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.