Konya'da Özel Hastane Yöneticilerinin Müşteri Odaklı Pazarlamaya Bakış Açıları ve Karlılığa Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın hedefi; Konya ilinde faaliyette bulunan özel hastanelerin, pazarlama stratejilerini rasyonel ve optimal bir şekilde kullanıp kullanmadıkları hakkında fikir sahibi olmaktır. Bu araştırmada, ayrıca, başarılı olan hastane yöneticilerinin hedeflerini yükseltmelerine, yeterince başarılı olamayanların ise, doğru stratejiler belirlemesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bu nedenle Konya ilinde yer alan özel hastane yöneticilerine anket çalışması uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar, hastane yöneticilerinin müşteri odaklı pazarlama faaliyetlerine bakış açılarının ne olduğu konusunda, önemli bilgileri içermektedir.
The aim of this stüdy is to determine whether the private hospitals operating in Konya province üşe marketing strategies rationally and optimaliy or not. Moreover this stüdy aims to increase the objectives of successful managers or to help the managers which are not successful enough about determining the right strategies. A questionnaire is applied to the private hospitals in Konya. The results of research revealed important findings regarding to the perspectives of private hospital managers about customer focused marketing.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Müşteri Odaklılık, Kârlılık, Modern Pazarlama, Customer focused, Profitability, Modern Marketing

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Bilge, A., Summak, M. E., Karayel, S., (2009). Konya'da Özel Hastane Yöneticilerinin Müşteri Odaklı Pazarlamaya Bakış Açıları ve Karlılığa Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 1-14.