The Subsidiary Protection of European Convention on Human Rights

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009 Haziran

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makale İnsan Hakları Sistemi'nin ikincil olması yoluyla haklar ve ihlal edildiğinde hakların yerine getirilmesi arasındaki mündemiç bulunan bağı incelemeyi hedeflemektedir. Sınırlı bir çalışma olması hasebi ile konunun tüm detaylarının incelenmesi mümkün değildir. Çalışmamız Hakkın Yerine Getirilmesi konseptinin Uluslararası İnsan Hakları Sistemi içindeki tarihsel gelişimi bağlamında iki konsept arasındaki teorik ilişkiyi açıklamakla başlayacaktır. Sonra, Hak ve hakkın Yerine Getirilmesi arasındaki ilişki Avrupa İnsan Hakları Sistemi bağlamında incelenecektir. Çalışmamız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde İkincillik (Subsidiarity) Prensibinin incelenmesi ile sona erecektir.
This study tries to explain the intrinsic relationships between rights and remedy through the subsidiarity of the European Human Rights System. Since it is a small study we are unable to examine the topic in all details. It will begin with theoretical relationships between the two concepts as well as historical development of remedy in international human rights law mechanism. Then rights-remedy relationships in the context of the European Convention system will be explained. The study will finish by looking into the principle of subsidiarity in the structure of the European Convention on Human Rights.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İkincillik Prensibi, Hak, Hak İhlali, Hakkın Yerine getirilmesi, European Convention on Human Rights, Subsidiarity Principle, Right, Violation of Right, Remedy

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

1

Künye

Tumay, M., (2009). The Subsidiary Protection of European Convention on Human Rights. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(1), 185-214.