Evde Yaşayan Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Kendi Kendine İlaç Kullanım Yetisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Introduction: The aim of the study was to examine the self-medication use ability and also characteristics of medication use of elders who live in their home. Materials and Method: IRandomly selected 239 elders who are 65 years and older having at least one chronic diseases and accepted to join the study were included in study. A questionnaire, Standardised Mini-mental Test for having primary or more education level and another Standardised Mini-mental Test for having no education, and Brief Disability Questionnaire were used to collect data. Chi-Square test and logistic regression analysis were used for statistical analyses. Results: The elders who have low educational level, widowed, living alone, not having a person for assistance, economically in bad situation had more problems in medication use (p<0.05). According to the study results the important factors in self-medication use ability were number of chronic disease, number of drugs used, not having enough knowledge about the medicine and its side effects, not satisfied with given knowledge, having physical and social, and also cognitive disability (p<0.05). Conclusion: Inability with self-medication use is common among older people living at home. The elders who are physically and socially disabled, not having assistance for medication use, and not having necessary knowledge about medication use should be followed more closely for having problem in self-medication use and related problems.
Giriş: Çalışmanın amacı, evde yaşayan yaşlılarda ilaç kullanım özellikleri ve kendi kendine ilaç kullanım yetisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Rastgele seçilen, 65 yaş ve üzerinde, kronik hastalığı olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 239 yaşlı çalışmaya alınmıştır. Verilerin toplanmasında bir anket formu, ilkokul ve daha fazla eğitimliler için Standardize Mini Mental Test (SMMT), eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test (SMMT_E) ve Kısa Yetiyitimi Anketi (KYA) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için Ki Kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: ileri yaşta, düşük eğitimli, dul, yalnız yaşayan, yardım edecek kimsesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan yaşlıların ilaç kullanımında daha fazla sorun olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kronik hastalık sayısı ve kullanılan ilaç sayısının fazla olması, ilaçlarının kullanım amacı ve yan etkisi konusunda bilgi sahibi olmama, verilen bilgiyi yeterli bulmama, fiziksel, sosyal ve aynı zamanda bilişsel yetersizlik kendi kendine ilaç kullanma yetisinde önemli faktörler olarak belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Evde yaşayan yaşlı bireylerde kendi kendine ilaç kullanımında yetersizlik yaygındır. Özellikle fiziksel ve sosyal yönden yeti yitimi olan, ilaç kullanımında yardımcısı ve yeterli bilgisi olmayan ileri yaştaki bireyler ilaç kullanım hataları ve buna bağlı olası sorunlar yönünden daha yakından izlenmelidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cognitive disability, Elderly, Medication use ability, Physical and social disability, Polypharmacy, Yaşlı, Polifarmasi, ilaç kullanım yetisi, Bilişsel yetiyitimi, Fiziksel-sosyal yetiyitimi

Kaynak

Turk Geriatri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

12

Sayı

2

Künye

Solmaz, T., Akın, B., (2009). Evde Yaşayan Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Kendi Kendine İlaç Kullanım Yetisi. Turk Geriatri Dergisi, 12(2), 72-81.