Antalya-Anamur Kıyı Bölgesindeki İklim Farklılıkları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma sahası, Antalya il merkezi ile Anamur (Mersin) arasındaki kıyı bölgesidir. Çalışma; Antalya, Alanya ve Anamur kıyı bölgesinin iklim benzerlikleri ve farklılıklarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma sahasının iklimini araştırmak için, bu alanların iklim özelliklerini yansıttığı düşünülen üç meteoroloji istasyonuna ait iklim elemanlarının meteorolojik verilerinden (2007) yararlanılmıştır. Buna ilaveten; saha ile alakalı daha önceki çalışmalara da başvurulmuştur. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında karakteristik Akdeniz İklimi hüküm sürer. Akdeniz İklimi’nin hüküm sürdüğü bu kıyılarda, genel iklim özellikleri büyük ölçüde korunsa da bazı yerel farklılıklar söz konusudur. Antalya’nın iklim özellikleri ile Anamur ve Alanya’nın iklim özellikleri arasında bu yerel farklılıkları görmek mümkündür. Alanya ve Anamur’a göre Antalya’da ortaya çıkan daha düşük kış, daha yüksek yaz sıcaklıkları, daha şiddetli ve uzun süreli don olayları ile yaz mevsimindeki daha düşük nispi nemlilik oranları bu farklılıklar arasındadır. Akdeniz İklimi’nde meydana gelen bu yerel farklılıklar, muz vb. bazı tropik tarım ürünlerinin yetişme alanlarının yatay sınırını tayin etmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada, Antalya, Alanya ve Anamur’un iklim elemanları incelenmiş ve Akdeniz kıyısında yer alan bu sahalardaki iklim farklılıklarının, Türkiye’nin ana iklim karakterini belirleyen Planeter etmenlerden daha çok coğrafi faktörlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Akdeniz kıyısındaki bu alanların iklim özelliklerinde meydana gelen yerel farklılıkları oluşturan coğrafi etmenlerin başında dağların uzanışı, dağların kıyıya yaklaşıp uzaklaşması, hava kütlelerinin geliş yönü ve rüzgârların esiş yönü ile körfez veya burun şeklindeki jeomorfolojik faktörlerin etkileri gelmektedir.
Research aera is between the city of Antalya and Anamur (Mersin) the coastal regions. The aim of study, Antalya, Alanya and Anamur climate of coastal regions in order to reveal similarities and differences have been created with. To investigate the climate of the study area, these areas reflect the climatic characteristics of the three meteorological stations belonging to the climatic elements of the meteorological data (2007) have been used. In addition, previous studies related to the field were also applied. Characteristic Mediterranean Climate, prevails in Turkey's Mediterranean coast. Shores of the Mediterranean Climate that prevails in the global climate is largely protected in question is that there are some local differences. Antalya's climate and climate characteristics between Anamur and Alanya is possible to see these local differences. According to arise in Antalya, Alanya and Anamur lower than winter, higher summer temperatures, more severe and prolonged frost in summer and lower rates of relative humidity is between those differences. These differences occur in the local Mediterranean Climate, bananas, etc.. of tropical agricultural products, such as habitat has been designated the horizontal border. In conclusion, this study, Antalya, Alanya and Anamur's climate has been examined and the elements located on the Mediterranean coast in this area of climate differences, Turkey's main characters that determine the climate Global factors arising from more geographical factors that have been identified. Mediterranean coasts of these areas in the climate occurring in the local differences in geographical factors forming the beginning of the mountain towards the coast away to the mountains of lyings, air mass direction and wind direction with leaving the Gulf or in the shape of the peninsula geomorphological factors influence comes from.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antalya, Alanya, Anamur, İklim Farklılıkları, Karakteristik Akdeniz İklimi, Climate Differenses, Characteristic Mediterranean Climate

Kaynak

Marmara Coğrafya Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

22

Künye

Sarı, S., İnan, N., (2010). Antalya-Anamur Kıyı Bölgesindeki İklim Farklılıkları. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 325-362.