Dirsek Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu Tedavi Algoritma Önerisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

BACKGROUND: The reconstruction of soft tissue defects of the elbow area (including antecubital fossa and peri-olecranon area) should be performed with the most appropriate soft tissue and functional rehabilitation immediately. METHODS: Ten patients were included in this study. One had a brachial artery defect, another had postburn axillary contracture deformity, and a third had an ulnar bone body fracture in addition to their soft tissue defects, while the remaining seven had only soft tissue defect. Patients underwent surgical closure either by local arm fasciocutaneous flap (1), radial forearm flap (1), multiple Z-plasty (1), pedicled latissimus dorsi muscle flap (3), or with the antecubital fasciocutaneous island flap (4). RESULTS: The follow-up was 9 months to 4 years (mean: 19 months). All the flaps achieved wound closure without losing the range of motion at the elbow joint. CONCLUSION: Surgical closure of the antecubital fossa and peri-olecranon areas can be a challenge for plastic surgeons since this area includes numerous neuro-vascular bundles and a functional joint. Therefore, we describe herein an algorithm for the treatment of defects in these areas from the inspiration in our clinical experience and a literature review. Our algorithm will help to decide the most appropriate choice among all of the surgical options available.
AMAÇ: Dirsek bölgesi (antekübital fossa ve periolekranon bölgesi dahil) yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu mümkün olan en kısa sürede ve en uygun doku ile yapılmalıdır. Daha sonra erken fonksiyonel rehabilitasyona başlanmalıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: On hasta çalışmaya dâhil edildi. Yedi hastada sadece yumuşak doku defekti varken kalan üç hastada yumuşak doku defektine ilave olarak 1 hastada brakiyal arter defekti, 1 hastada yanık sonrası aksiler kontraktür deformitesi, başka 1 hastada ulnar kemik cisim kırığı vardı. Hastalar lokal kol fasyokunatöz flep (1 hasta), radial önkol flebi (1 hasta), multipl Z-plasti (1 hasta), pediküllü latisimus dorsi kas flebi (3 hasta) ve antekübital fasyokütan ada flepleri (4 hasta) ile cerrahi kapama sağlandı. BULGULAR: Takip süresi 9 ay ile 4 yıl arasındaydı (ortalama 19 ay). Tüm fleplerde başarıyla yara kapaması sağlandı. Onarım sonrası eklem hareket açıklığında kayıp olmadı. SONUÇ: Antekübital fossa ve periolekranon bölgelerinin cerrahi kapaması bu bölgenin çok sayıda nörovasküler yapı ve fonksiyonel eklemler içermesinden dolayı plastik cerrahları zorlamaktadır. Bu nedenle, klinik deneyimlerimiz ve literatür incelemelerimiz ışığında bu bölge defektlerinin tedavisi için bir algoritma tanımladık. Algoritmamız birçok cerrahi seçenek arasında en uygun olanına karar vermede faydalı olacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Elbow area, Soft tissue defects, Treatment algorithm, Wound closure, Dirsek bölgesi, tedavi algoritması, yara kapaması, yumuşak doku defekti

Kaynak

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q2

Cilt

15

Sayı

6

Künye

Duymaz, A., Karabekmez, F. E., Keskin, M., Tosun, Z., Savacı, N., (2009). Dirsek Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu Tedavi Algoritma Önerisi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 15(6), 591-598.