Rus din felsefesinde ve ikinci kuşak Rus sembolistlerinin eserlerinde "sonsuz dişilik" kavramı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

‘Sonsuz Dişilik’ (Alm. Ewig-Weibliche) kavramı Goethe’nin Faust adlı yapıtında yer alan ve insanı sonsuz yaratıcılığa doğru aşkla çeken dünya ötesi bir gücün imgesidir. Zamanla bu kavram Goethe’nin yapıtının bağlamından kurtularak, mistik bir kadın tipi olarak kişileştirilmiş, Tanrının Hikmeti Sofia’yı, Troubadourların şiir sanatında yer alan olağanüstü güzel kadın kültünü, Romantizmin yeryüzünün ahenk ve güzellik merkezi olarak gördüğü kadın idealini içinde birleştirerek evrensel bir sembol haline getirilmiştir. Sonsuz dişilik kavramının, (20.yy.’ın basında) özellikle uzun felsefi ve teolojik bir geçmişi olan Tanrının Hikmeti Sofia imgesiyle birleşmesi ayrı bir önem taşır. Hikmet üzerine yazılı Yahudi miti, Hristiyan Sofiolojisinde, Hristiyan mistiklerinin (J.Boehme) ve Rus din felsefecilerinin (V.S.Solovyov, P.A.Florenskiy, S.N.Bulgakov) öğretilerinde geliştirilir. Özellikle Solovyov’un Sonsuz Dişilikle ilgili felsefi ve estetik görüşleri Rus sembolizminin ikinci kuşak temsilcilerini (A.Blok, A.Belıy, V.;vanov) derinden etkilemiştir. Bu çalışmamızda ‘Sonsuz Dişilik’ kavramının Rus din felsefesinde nasıl yorumlandığı ve ikinci kuşak Rus sembolistlerinin eserlerinde nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır.
The concept “eternal feminine” (German: Ewig-Weibliche), which was first seen in Goethe’s Faust, is the symbol of heavenly power inviting people to endless creativity. In the course of the time, this concept has become a universal symbol mixing with the mystical woman pattern “Sofia”, the cult of the “extraordinary beautiful woman” in the poetry of Troubadour and the ideal woman as a harmony and beauty centre of the earth in romantism. The merge of the concept of “eternal feminine” with God’s wisdom Sofia image, which occurred at the beginning of the early 20th century and which had already a long philosophical and theological past, has a particular significance. Jewish myth about the wisdom has been improved through the doctrine of Christian mystics (J. Boehme) and Russian religious philosophers (V. S. Solovyov, P. A. Florensky, S. N. Bulgakov). In the early 20th century, the second generation of Russian symbolists (A. Blok, A. Bely, V. Ivanov) have written their poems under the influence of religious and philosophical views of Solovyov. In this study, interpretation of the “eternal feminine” in the works of new generation Russian symbolists and in Russian religious philosophy will be analyzed.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/67

Anahtar Kelimeler

Rus din felsefesi, İkinci kuşak Rus sembolistleri, Sofia, Russian religious philosophy, Sophia, Second generation of Russian symbolists

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluoğlu, S. (2012). Rus din felsefesinde ve ikinci kuşak Rus sembolistlerinin eserlerinde "sonsuz dişilik" kavramı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (27), 191-200.