Farklı Yaşamlar ve Mekanlar Olarak Si?teri?l Hayatlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Siteril Hayatlar kitabının yazarı Köksal Alver, son yıllarda kent yaşamında yeni bir boyut olarak karşımıza çıkan site tipi evlerin sunduğu yeni yaşam tarzını incelediği kitabında genel olarak mekanı ve mekan algılarını, mekanla değişen hayat tarzlarını anlatmaktadır. Mekanın insan ve topluma etki derecesi bağlamında sosyolojideki önemini açıklayarak başladığı eserin içeriği, kültür, kimlik ve mekan ilişkisi, kent ve kentsel ilişkiler, gündelik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan "ev" in anlamı ve evin tarihinde yeni bir ev modeli olan güvenlikli siteleri incelediği dört ana tema ile şekillenmekle birlikte konuyla ilgili olarak Konya ilinde yapılan uygulamalı çalışmaya da yer verilmiş. İlk bakışta sahip olduğu özellikler dolayısıyla dışarıya kapalı mekanlar olarak karşımıza çıkan güvenlikli siteler, toplumsal ilişkilerden kendini soyutlamış ya da sadece belirli bir grup etrafında oluşan bir toplumsallığa izin veren bir yapıdaymış gibi görünmektedir. Ancak buralarda yaşayan insanların hiçbir zaman tam anlamıyla toplumdan soyutlanamaması ve bu insanların aynı düşünce yapılarına sahip olmaması dolayısıyla yazar bu tip güvenlikli sitelerde yaşayan insanları belirli bir eylem kalıbına koymadığını belirtmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

19

Künye

Aksan, G., (2008). Farklı Yaşamlar ve Mekanlar Olarak Si̇teri̇l Hayatlar. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19, 317-332.