Yerel televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlar: Konya örneği

dc.contributor.authorCanöz, Kadir
dc.date.accessioned2020-03-26T18:07:01Z
dc.date.available2020-03-26T18:07:01Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractGünümüzde televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonları ile ilgili çalışmalar giderek önemini artırmaktadır. Bu çalışmalar genelde ulusal televizyonlar üzerine yoğunlaşmakta yerel düzeydeki araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Ancak ülkemizdeki yerel televizyonların sayısı ve izleyicilerinde belirgin bir artış görülmektedir. Bu artış ise, yerel televizyon izleme alışkanlık ve motivasyonları konusuna eğilmeyi gerektirmektedir. Böylesi bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bu çalışma da, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı temel alınarak Konya’daki yerel televizyon izleme alışkanlık ve motivasyonları araştırılmıştır. Konya merkez ilçeler ve mahallelerde yaşayan yerel televizyon izleyicisi 553 katılımcıdan, alan araştırması ile elde edilen verilere göre; insanların televizyon izlemelerinde 3 motivasyon belirlenmiştir. Bunlar önem sırasına göre; Boş Zamanları Değerlendirme-Rahatlama ve Eğlence, Rehberlik ve Sosyal Etkileşim ile Bilgi Arama faktörleridir. Katılımcıların cinsiyeti, eğitimi, mesleği ve medeni durumu; televizyon izleme motivasyonlarını ve televizyon izleme süresini belirleyen temel değişkenler konumundadır.en_US
dc.description.abstractAcademic studies on the habits of watching TV and their motivations have been increasing their importance day by day. These sort of studies are usually focusing on national TV channels and similar studies on local Tv channels are rather limited. However, the number of local TV cahannels and their audience have been observed to be increased recently in our country. So this meaningful increase deserves to be paid a great deal of attention. In this study which emerged from that kind of need, the habits of watching local TV channels and motivations behind them on the people living in the city of Konya were strictly researched on the basis of the approach of “uses and satisfactions.” In this work, people’s habits of watching local TV channels and their motivations were researched at full length. According to the data which were obtained from 553 participants who live in the central townships and surrounding districts of Konya through a field survey, those people’s three important motivations in watching local TV channels were clearly determined. They are subsequently as follows: Filling their free time with a useful activity, relaxing and entertainment; Guidence and social interaction with Factors of looking for information. At the end of the survey it was obviously understood that the basic factors which affect the motivation and duration of watching TV are the participants’ gender, level of education, occupation and marital status.en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.identifier.issn2147-4524en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNeE9URTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25833
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofİletişim Kuram ve Araştırma Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleYerel televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlar: Konya örneğien_US
dc.title.alternativeThe habits of watching local television channels and motivations: The example of the city of Konyaen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar