Farklı geoteknik yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanımı ve karşılaştırmalı analiz: Zonguldak ili Kozlu ilçesinde örnek bir çalışma

dc.contributor.advisorÜnal, Murat
dc.contributor.authorAğan, Celal
dc.date.accessioned2014-11-06T11:25:52Z
dc.date.available2014-11-06T11:25:52Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractNüfusun hızla artması, günümüzde eğimli ve problemli sahaların imara açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bölgeler, sürekli izlenmeli, gelişebilecek herhangi bir heyelan önceden tespit edilmelidir. Bugüne kadar heyelanların izlenmesinde en yaygın ve en güvenilir yöntem olarak, inklinometreler kabul görmüştür. Ancak, zahmetli ve uzun süreli ölçümler gerektirmesi, yöntemin darboğazlarındandır. Bu çalışmada, farklı amaçlar için geliştirilmiş ve heyelan analizlerinde daha önce denenmemiş geoteknik yöntemler, heyelan analizinde denenmiştir. Bu yöntemlerle belirlenen kayma düzlemleri, inklinometre ölçümlerinden elde edilen güvenilir kayma düzlemiyle karşılaştırılmıştır. Böylece, inklinometrelere kıyasla, daha ucuz, daha zahmetsiz ve daha kısa sürede sonuç veren yöntemlerin, heyelan etütlerinde kullanılabilirliği irdelenmiştir. İnceleme sahası olarak, Zonguldak İli, Kozlu İlçesinde yer alan, Karadon formasyonu üyesi heyelanlı bölge seçilmiştir. Çalışmalar arazi, laboratuar ve büro olmak üzere üç ana başlık altında yürütülmüştür. Arazi çalışmaları kapsamında; temel sondajları açılmış, arazi sınıflama ve gözlemleme çalışmaları, YASS, topografik, jeofizik tomografi, inklinometre ölçümleri, presiyometre ve SPT deneyleri yapılmıştır. Büro çalışmaları kapsamında; bilgisayarda kinematik, şev duraylılığı ve gerilme-deformasyon analizleri yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları kapsamında ise, araziden ve sondajlardan alınan numuneler üzerinde jeomekanik deneyler yapılmıştır. Sonuç olarak, başka geoteknik amaçlar için üretilmiş olan presiyometre ve tomografi yöntemleri sonuçlarının inklinometre sonuçlarına çok yakın olduğu ve bu yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractRapid increase in population forces people to use slopped and problematic areas as residential fields. These areas must be observed continiously and probable landslides must be determined beforehand. Hitherto, inclinometers are accepted as the most common and reliable monitoring method of slidings, however, requiring demanding and longterm measurements are the handicaps. In this study it is explorated that, some geotechnical methods which are produced for different purposes and untried before at sliding analysis. The determined sliding surfaces with these methods are compared with reliable inclinometer sliding surface. Thus, it is investigated that cheaper, easier and shortterm methods takes place of inclinometers. A sliding area on Karadon Formation in Kozlu County of Zonguldak is chosen for investigations. Investigations go on with three main headings, field studies, laboratory studies and office studies. Field studies are, drilling, classification, observation, underground water level, topographic, geophysics tomography, inclinometer measurements and pressuremeter, SPT experiments. Office studies are covered, kinematical, slope stability and stres-strain analysis. Laboratory studies are, geomechanical experiments on the samples which are got from field and drillings. Consequently it is concluded that, pressuremeter and tomography results are very similar to inclinometer result and they can be use at sliding analysis.en_US
dc.identifier.citationAğan, C. (2009). Farklı geoteknik yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanımı ve karşılaştırmalı analiz: Zonguldak ili Kozlu ilçesinde örnek bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Yayımlanmış doktora tezi, Konyaen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/335
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectTaşıma gücüen_US
dc.subjectZemin etüdüen_US
dc.subjectİnklinometreen_US
dc.subjectŞev kararlılığıen_US
dc.subjectBearing capacityen_US
dc.subjectSoil explorationen_US
dc.subjectInclinometeren_US
dc.subjectSlope stabilityen_US
dc.titleFarklı geoteknik yöntemlerin heyelan analizlerinde kullanımı ve karşılaştırmalı analiz: Zonguldak ili Kozlu ilçesinde örnek bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe utilization of various geotechnical methods in landslides on a comparative analysis: A case study at Kozlu county of Zonguldaken_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Celal Ağan.pdf
Boyut:
32.89 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Celal Ağan
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: