Is ankle brachial index and framingham risk score a predictor of cardiovascular diseases in people aged 50 years?

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Giriş: Anke Brakial İndeks (ABİ) kardiyovasküler hastalıkların boyutunu ve şiddetini gösteren güçlü bir belirleyicidir. Bu çalışmada ABİ ve Framingham Risk Skoru (FRS) kullanarak kardiyovasküler hastalıkların erken risk tahminini tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 50 yaş ve üzerinde 250 kişi dahil edildi. Katılanların FRS değerleri otomatik olarak hesaplandı. Dört ekstremiteden alınan kan basınçlarını kullanarak ABİ değeri belirlendi. Bulgular: ABİ ortalaması 1.130.12 (min0.80, max1.96) idi. Katılanların 9'unda (%3.6) ABİ değeri 0.95 idi. ABİ ile yaş, sigara içme, yüksek kan basıncı ve FRS arasında önemli derecede negatif korelasyon vardı. 60 yaş ve üzerindeki bireylerde 60 yaş altındakilere göre ABİ'deki risk artımı (0.95) 3.878 kez daha fazla idi. Diyabetiklerde FRS1 değeri diyabetik olmayanlara göre 16.349 kez daha fazla idi. Sonuç: Kardiyovasküler hastalıkların temel risk faktörlerine toplumda oldukça sık rastlanır. Kardiyovasküler hastalıkların temel risk faktörlerinin erken tanı ve tedavisi için 50 yaş ve üzerindeki kişilerin taranması gereklidir. Düşük ABİ (0.95) ve FRS gelecekte oluşabilecek kardiyovasküler hastalıkların risk tahmininde kullanılabilir.
Introduction: Ankle-Brachial Index (ABI) has been shown to be a strong predictor of the extent and severity of cardiovascular diseases (CVD). We aimed to determine the early risk estimation of CVD by using ABI and Framingham risk score (FRS) in this study. Materials and Method: In this study, 250 people aged ≥50 years were included. We calculated FRS of the participants using an automatic calculator. We calculated ABI by using the blood pressure data of the four extremities. Results: The mean value of ABI was 1.13±0.12 (min0.80, max1.96). Of the participants, nine (3.6%) had low ABI (≤0.95). There were significant negative correlations between ABI and age, cigarette smoking, high blood pressure and FRS. In the people aged ≥60 years, ABI risk increase (≤0.95) was found to be 3.878 times greater compared with people aged <60 years. Among diabetics, the value for FRS1 was found to be 16.349 times greater compared to non-diabetics. Conclusion: The prevalences of the main risk factors of CVD are quite high in the population. Screening the individuals aged 50 or more is necessary for the early diagnosis and management of main risk factors of CVD. Low ABI (≤0.95) and FRS can be used to estimate the risk of future cardiovascular events.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Türk Geriatri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye