Brucella suşlarının identifikasyonu ve biyotiplendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dünyanın önemli zoonoz hastalıklarından olan Brusellozis; hayvanlarda genital organlara yerleşerek yavru atmalara ve infertiliteye neden olmakta, endemik olduğu ülkelerde ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derlemede hayvanlarda brusellozisin teşhisi ve etkenlerin tiplendirilmesi ile ilgili moleküler metotlar aktarıldı. Serolojik metodlar derlemenin kapsamı dışındadır.
As an important zonoosis which has been problematic in most countries on the World Brucellosis causes infertility and abortion by infecting genitals of animals. It effects national economies negatively in the countries which the disease is endemic. Molecular methods for typing and identification in diagnosis of the Brusellosis are reviewed. Serological methods are excluded.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik, Brucellozis, Teşhis, Biyotiplendirme

Kaynak

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

01.Feb

Künye

Aras, Z., Ateş, M., Uçan, U. S. (2009). Brucella Suşlarının İdentifikasyonu ve Biyotiplendirilmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 25(1-2), 51-59.