İntraandominal testislerin fowler-stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkilerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: İntraabdominal testis (İAT) lerin Fowler-Stephens (FS) yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinde melatonin (M) ve steroid (St) in testiküler atrofiyi önleyici etkisinin ortaya konulmasıdır. Gereç ve Yöntem: Sham (S) grubu dışındaki sıçanların sağdaki testiküler arter ve veni intraabdominal girişimle böbrek altından bağlanıp kesildi. S ve cerrahi uygulanan kontrol (FS) grupların dışındakilerden St ve M gruplarına deneyden 30 dk. önce sırayla 2 mglkg i.m metilprednizolon ve 15 mglkg intraperitoneal (i.p) M verildi. Yedi doz gruplarına yedi gün süre ile günde tek doz olarak aynı dozda metilprednizolon ve M verilmeye devam edildi. Deney bitiminde dokular alınarak tartıldı, malondialdehid (MDA) ve Johnsen skoru (JS) bakıldı. Kanda ise follikul stimulan hormon (FSH), luteotrop hormon (LH) ve free testosteron (FT) bakıldı. Bulgular: S grubundaki FSH değerlerinin Tek Doz M grubundaki değerlerden anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi. Tek Doz St grubunda MDA seviyelerinin Yedi Doz St grubundaki değerlere göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. Tek Doz St grubundaki değerlerin Tek Doz M grubundakine göre, Yedi Doz St grubundaki değerlerin de Yedi Doz M grubundaki değerlere göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü. S grubunda JS değerlerinin FS grubundaki değerlere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Tek doz ve yedi doz steroid ve melatoninin JS larının yüksek kalmasında olumlu etkisi vardır. Yedi doz steroid MDA seviyelerini düşürmektedir. Sonuç olarak melatonin ve steroidin, FS ameliyatı sonucu oluşan testis hasarlanmasını ve testis atrofisini önlemede etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Investigation of the effects of melatonin and steroid (st) in preventing of testicular atrophy after surgical management performed with Fowler-Stephens procedure of intraabdominal testis in late period Aim: Identifying of the effects of melatonin (M) and steroid St) which prevents testicular atrophy at the surgical treatment of intraabdominal testes with the procedure of Fowler-Stephens (FS). Material and Method: The vessels of right funiculus spermaticus (FSP) of rats, except in Sham (S) group, were li-gated and cut under the kidney (KD) with intraabdominal procedure. The vessels of FSP were ligated and cut under the KD in Control (FS) group. St and M groups were injected intramuscularly with steroid at 2 mglkg; intraperitone-ally with M 17 jiglkg 30 minutes before cutting the vessels of FSP under the KD. S t and M injections were continued for 7 days in seven-dose St and seven-dose M groups respectively. All tissues were examined for the levels of MDA (malondialdehyde) and JS (Johnsen's score) after weighing them. The levels offollicule stimulam hormon (FSH), luteotrope hormon (LH), and free testosteron (FT) in blood were measured. Results: The values of FSH were significantly higher in S group compared with One-dose M group. The levels of MDA were identified to be increased in One-dose St group compared with Seven-dose St group, to be decreased in One-dose St group compared with One-dose M group and in Seven-dose St group compared with Seven-dose M group. The values of JS in S group were higher compared with FS group. Conclusions: One-dose and seven-dose St and M have positive effect regarding JS. MDA was identified to be decreased with seven-dose steroid. As a result M and St seem to be effective in preventing testicular atrophy and injury occurred due to FS.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Çocuk Cerrahisi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

1

Künye

Yurtçu M., Abasıyanık A., Gökçe R., Avınduk M. C., Özdamar M. Y. (2008). İntraandominal testislerin fowler-stephens yöntemi ile yapılan cerrahi tedavisinden sonra gelişen testis atrofisini önlemede melatonin ve steroidin uzun dönem etkilerinin araştırılması. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22(1), 33-38.