Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 228 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Ego kimlik süreci ölçeği, Balistreri, Busch-Rossnagel, ve Geisinger tarafından 1995 yılında geliştirilmiştir. Ölçek toplam 32 sorudan oluşmaktadır ve 6’lı likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve testin tekrarı yöntemleriyle yapılmıştır. Geçerliği ise kapsam geçerliği yolu ile bulunmuştur. Elde edilen bulgular, Ego Kimlik Süreci ölçeğinin Türk öğrenciler üzerinde geçerli ve güvenilir olarak kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve kullanılabileceğini göstermektedir.
The aim of this study was to Turkish standardization and the reliability and validity studies of the Ego Identity Process Questionnaire. Turkish standardization and the reliability and validity studies of the Ego Identity Process Questionnaire on 228 undergraduate students were done. Ego Identity Process Questionnaire developed by Balistreri Balistreri, Busch-Rossnagel, ve Geisinger (1995). Ego Identity Process Questionnaire was consist of 32 items of which values are evaluted according to 6 scores For reliability, Cronbach Alpha internal consistency and testretest; and for validity, content validity was utilized. Findings show that this questionnaire can be used acceptable level of validity and reliability for Turkish Undergraduate students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kimlik, kimlik süreci, güvenirlik ve geçerlik, Identity, identity process, reliability ve validity

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Arslan, E., Arı, R., (2008). Ego Kimlik Süreci Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 75-80.