Türkiye Bölgesel Hegemonya Arayışında Mı?

dc.contributor.authorBattır, Orhan
dc.contributor.authorAteş, Davut
dc.date.accessioned2023-02-04T19:08:23Z
dc.date.available2023-02-04T19:08:23Z
dc.date.issued2013en_US
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.description.abstractUluslararası ilişkilerde hegemonya kavramı genellikle küresel düzeyde tartışma konusu edilmiştir. Realist yaklaşımlarda daha çok maddi güç unsurlarına dayalı olarak bir devletin başat güç haline gelmesini ve ötekiler üzerinde belirli düzeyde bir yaptırım gücü kazanmasını ifade eden hegemonya; eleştirel uluslararası ilişkiler kuramlarında ise maddi öğeleri dışında meşruiyet, kültür ve rızaya dayalı olarak bir devletin başatlığının öteki devletler tarafından kabul edilmesi olarak kavramsallaştırılmıştır. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve ABD’nin yeni düzende başat konumu nedeniyle küresel düzeyde hegemonik yarışın en azından öneminin azalmasına paralel olarak dünya politikasında bölgesel politikalar daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Bu kapsamda bazı ülkelerin bölgesel güç haline gelme çabalarının incelenmesinde hegemonya kavramının işlevsel olabileceği bir ortam doğmuştur. Bölgesel hegemonya girişimi olarak tanımlanabilecek yeni durumun en dikkat çekici örneklerinden biri Türkiye’dir. Son on yıllık dış politika adımları izlendiğinde Türkiye’nin bölgesel bir hegemonya kurma peşinde olduğu izlenimi doğmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada, ilk olarak uluslararası sistem ve dünya düzenini açıklamada ortaya konan teorilerden biri olan eleştirel teori çerçevesinde ‘‘hegemonya’’ ve ‘‘bölgesel hegemonya’’ kavramları irdelenmiş ve ardından bölgesel hegemonya bağlamında Türkiye’nin konumu tartışılmıştır. Sonuçta ise Türkiye tarafından atılan bazı adımların bölgesel hegemonya girişimi olarak değerlendirilebileceği, ancak bunun bağımlı niteliğe sahip olduğu kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe concept of hegemony in international relations is generally debated on global scale. In realist theory the concept is deemed as the dominant power which has imposition capacity on other states depending on its material power. In critical international relations theory the concept is defined superiority of a state over the others depending on legitimacy, culture and consent in addition to material capacity through which other states tend to accept the dominant position of the hegemonic power. On the other hand following the end of the Cold War and strengthened hegemonic position of the United States hegemonic rivalry decreased on global scale. On the contrary regional politics started to expose more importance which invited the emergence of regional powers. The rise of regional politics and emergence of regional powers display that the concept of hegemony could be utilized in the analysis of the position of emerging regional powers. The useful concept to define new unit of analysis is ‘‘regional hegemony’’. One of the recent examples of regional hegemonic initiatives is the rise of Turkey. Trend of the Turkish foreign policy in the last decade following AK Party rule creates an image that the country is in search for establishing a regional hegemony. Within this framework in this paper firstly the concepts of ‘‘hegemony’’ and ‘‘regional hegemony’’ are analyzed within the boundaries of critical international relations theory. Secondly new position of Turkey is discussed with reference to regional hegemony. Main issue is whether Turkey is pursuing hegemonic policies within the region. Consequently it is concluded that some foreign policy initiatives of Turkey represent that Turkey is following hegemonic policies on regional scale. The paper is composed of two main parts. In the first part theoretical approaches to the concept of hegemony is analyzed. In Gramscian interpretation of critical theory the concept refers to the dominant position of a country in international politics. This dominance is not based solely on material capacity as it is got by the realist tradition. In addition to material power the superior position of a country is more importantly based on the consent of others through creation of common culture and common interest. Shared values add a legitimate face to the position of the hegemonic country thereby superiority is not sustained just by physical force rather by voluntary participation of others into the hegemonic system. The existence of hegemonic governance based on legitimacy and consent creates an atmosphere of peace and stability in international system. This frame of analysis does not include any presumption with regard to regional politics except that other countries join hegemonic governance by their consent. However unipolar international system after the end of the Cold War does not require any hegemonic rivalry as the position of the United States is not challenged. Instead of hegemonic rivalry on global scale the importance of regional politics dramatically increased. Therefore the concept of hegemony might be utilized also in the analysis of regional initiatives and in this kind of analysis the concept of ‘‘regional hegemony’’ has a central role. In the paper regional hegemony is classified in two kinds. One is ‘‘dependant regional hegemony’’ which refers to the existence of closer and cooperative relations between global hegemony and regional power. On this occasion Turkey represents a genuine example. Dependant regional hegemony acts as the representative of global hegemony on regional context to a great extent. The area for autonomous policies of the regional power is highly restricted. Despite the fact that dependency relation between global and regional hegemony tries to strengthen the policies of the global hegemony in short and medium terms, in the long run regional hegemony might try to tend to adopt more autonomous policies and to go out of the control of the global hegemony. The other is ‘‘autonomous regional hegemony’’ which refers to the existence of desperate policies of the regional power vis-à-vis the global hegemony. On this context global and regional hegemonic commitments are in competition with each other in regional context. The genuine example to autonomous regional hegemony is the position of Iran in the Middle East. In the paper autonomous regional hegemony is debated to the extent that it is relevant to the main issue of the paper that is the dependant regional hegemonic commitments of Turkey. In the second part of the paper foreign policy actions of Turkey that represent regional hegemonic initiatives are debated. They are classified under five topics. First is the ‘‘zero problem with neighbors’’ which tries to solve peacefully different kinds of problems of Turkey with its neighbors and regions such as Greece, Cyprus, Armenia, Middle East and Balkans. Second is the initiative of Turkey to develop regional cooperation in different fields which indicates that emerging regional cooperation gives Turkey a central position. Third is the intercontinental commitment of the country ranging from Far East to Latin America and Africa, which endorses international visibility and regional hegemony of Turkey. Fourth is the developing relation of the country with international organizations through which Turkey presents itself as acting on the name of the region in international community. Fifth is the civil society dimension of the Turkish initiatives such as private sector organizations and humanitarian assistance, which strengthens the position of the country as regional leader or center. All these regional initiatives of Turkey have two important implications. Firstly they display that Turkey is in search of regional hegemony. Secondly regional hegemonic initiative of Turkey is dependant, as all policy areas have common interests and values both for Turkey and the United States. The dependency relation between the two parties seems to continue in short and medium terms.en_US
dc.identifier.citationBattır, O., Ateş, D., (2013). Türkiye Bölgesel Hegemonya Arayışında Mı?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 31-44.en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.identifier.issn2667-4750en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/45270
dc.institutionauthorAteş, Davut
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectHegemonyaen_US
dc.subjectBölgesel hegemonyaen_US
dc.subjectTürk dış politikasıen_US
dc.subjectAK Parti İktidarıen_US
dc.subjectHegemonyen_US
dc.subjectregional hegemonyen_US
dc.subjectTurkish foreign policyen_US
dc.subjectAK Party governmentsen_US
dc.titleTürkiye Bölgesel Hegemonya Arayışında Mı?en_US
dc.title.alternativeIs Turkey In Search For Regional Hegemony?en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
makale27.pdf
Boyut:
285.36 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: