Dijital Yetkinlik Ölçeği (DYÖ): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 1

dc.authorid0000-0001-8383-1464
dc.authorid0000-0003-4573-8415
dc.authorid0000-0002-6000-0833
dc.contributor.authorTutar, Hasan
dc.contributor.authorErdem, Ahmet Tuncay
dc.contributor.authorŞahin, Nevzat
dc.date.accessioned2024-06-11T08:32:44Z
dc.date.available2024-06-11T08:32:44Z
dc.date.issued2024 Nisan
dc.departmentBaşka Kurum
dc.description.abstractÖZ Bu ölçek geliştirmenin temel amacı, kamu veya özel sektör olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda iş görenlerin dijital yetkinliklerini değerlendirmek için geçerliliği ve güvenirliği yüksek bir Dijital Yetkinlik Ölçeği geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde önce teorik temel oluşturmak amacıyla iş gören dijital yetkinlikleri ile ilgili literatür incelemesi yapılmıştır. Literatürden hareketle iş gören dijital yetkinliğini yansıtan madde havuzu oluşturularak pilot çalışmayla madde sadeleştirilmesi, test ve tekrar test analizi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, Dijital Yetkinlik Ölçeği’nin yüksek bir iç tutarlılığa, test-tekrar test güvenilirliğine, keşfedici ve doğrulayıcı yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir. Dijital Yetkinlik Ölçeği; İş gören Dijital Yetkinlik Algısı, İş gören Dijital Uyum Algısı ve İş gören Dijital Kaygı Algısı boyutlarından oluşmaktadır. Dijital Yetkinlik Ölçeği, tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan iş görenlerin dijital yetkinliklerini ölçmek ve değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir araçtır. Dijital Yetkinlik Ölçeği kullanılarak, kuruluşlar iş görenlerin dijital becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi edinebilir ve dijital yetenekleri geliştirmek için hedeflenen stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırabilir.
dc.description.abstractABSTRACT The main purpose of this scale development is to develop a Digital Competency Scale with high validity and reliability toassess the digital competencies of employees in all institutions and organizations, public or private sector. During thescale development process, a literature review on employee digital competencies was conducted in order to create atheoretical basis. Based on the literature, an item pool reflecting employee digital competence was created and itemsimplification, test and retest analysis, exploratory and confirmatory factor analysis were conducted in a pilot study. Theresults of the analysis show that the Digital Competency Scale has high internal consistency, test-retest reliability, andexploratory and confirmatory construct validity. The Digital Competence Scale consists of the dimensions of EmployeePerception of Digital Competence, Employee Perception of Digital Adaptability and Employee Perception of DigitalAnxiety. The Digital Competency Scale is a reliable and valid tool for measuring and assessing the digital competenciesof employees working in all institutions and organizations. By using the Digital Competency Scale, organizations canlearn about their employees' strengths and weaknesses in digital skills and facilitate the implementation of targetedstrategies to improve digital capabilities.
dc.identifier.citationTutar, H., Erdem, A. T. ve Şahin, N., (2024). Dijital Yetkinlik Ölçeği (DYÖ): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 27 (1), 31-47.
dc.identifier.endpage47
dc.identifier.issn2564-7458
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/52700
dc.identifier.volume27
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofSELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDijital Vatandaşlık
dc.subjectDijital Yetkinlik
dc.subjectDijital Güven
dc.subjectDijital Kaygı
dc.subjectDijital Okuryazarlık
dc.subjectDigital Citizenship
dc.subjectDigital Competence
dc.subjectDigital Confidence
dc.subjectDigital Anxiety
dc.subjectDigital Literacy
dc.titleDijital Yetkinlik Ölçeği (DYÖ): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 1
dc.title.alternativeDigital Competence Scale (DCS): A Scale Development Study
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
10.29249-selcuksbmyd.1375960-3474684.pdf
Boyut:
1.15 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.17 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: