Bir topluluk iletişimi modeli: internette çocuk radyosu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın konusu topluluk radyolarının temel özelliklerinden hareketle çocuklar için, çocuklarla birlikte bir iletişim ortamı tasarlamak ve bu ortamı uygulamaya geçirmek üzere bilimsel bir çerçeveye oturan bir model önerisi ortaya koymaktır. Bu anlamda, uygulamaya geçirilebilecek olan kapsamlı bir projenin ilk ayağını oluşturmak hedeflenmektedir. Çocukların genel olarak medyayla, özelde de radyoyla kurdukları ilişkinin mahiyeti ve işleyişiyle ilgili verilerden hareketle, çocuklarla birlikte çocukların kendilerini ifade edebilecekleri bir araç-bir internet radyo tasarlamak ve kendi gündemlerini ve ifade biçimlerini kendilerinin belirleyeceği ve yaşama geçireceği bu ortamda çocukların nasıl hareket ettiklerini incelemeyi de içine alan bu model üç ayaklı bir plan önermektedir. Birinci aşama örneklem grubuyla gerçekleştirilecek olan etnografik temelli bir alan araştırmasını modellemektedir. Bu aşamada toplanacak veriler vasıtasıyla çocukların medyaya yönelik kavrayış ve beklentilerini ortaya koymak ve takip eden aşamalar için destekleyici bulgulara ulaşabilmek için gereken çerçeveler sunulmaktadır. Modelin ikinci ayağı için bir topluluk radyosunun internet radyo olarak nasıl kurgulanabileceğini, nasıl organize edilebileceğini, yayının ve programların nasıl biçimlendirilebileceğini ve teknik konulara ilişkin eğitim ve tasarım süreçlerini içine alan planlamalar sınıflandırılmaktadır. Üçüncü ve son ayakta ise böyle bir modelin hayata geçirilmesinden sonra, sürdürülebilirlik ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi gibi konular çerçevesinde bir takip ve değerlendirme sisteminin nasıl kurgulanabileceğine yönelik bir rehber sunulmaktadır. Önerilen modelin sadece çocuklar için değil, diğer dışlanmışlık kategorilerine yönelik katılımcı medya projeleri için de bir rehber görevi görebildiği ölçüde medya çoğulculuğuna katkı vermesi beklenmektedir.
As referring to the main characteristics of community radios, this project aims to propose a model based on a scientific framework for developing a communication tool for and with children on the purpose of providing the younger generation a greater voice in media. In this sense, it is the first structural step of a larger project which is planned to be realized soon. This study also aims to provide a model on how to observe how children act as amateur hosts and how they use the freedom of expression in an alternative communication sphere which is configured as a web radio by and for them. The proposed research agenda includes three main phases. The first is designed as a field research which refers to ethnomethodology. This phase includes the investigation of the understanding and expectations of the children towards media which will provide complementary findings for the subsequent phases. The second phase includes the process of education and design as regards how a community radio can be organized as a web radio and how to do radio programmes and to use digital recording equipments. The third is the implementation of the broadcast organization designed by children at the end of the education process and participant workshops. This step also includes the evaluation of the outcome of the model’s operation. It is being expected that this project would encourage the participant media projects and contribute the media pluralism.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000138

Anahtar Kelimeler

Topluluk, Radyo, Çocuk katılımlı medya, İnternet, Community, Radio, Child participant media, Internet

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

Künye

Güney, H. S., Rızvanoğlu, K. (2009). Bir topluluk iletişimi modeli: internette çocuk radyosu. Selçuk İletişim, 6, (1), 200-213.