Hipofosfatemili sığırlarda bazı biyokimyasal ve hematolojik bulgular ve fosforun tedavideki etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı hipofosfatemili sığırlarda hematolojik ve bazı biyokimyasal parametrelerdeki oluşan değişikleri belirlemek ve hastalığın tedavisinde fosforun etkisini ortaya koymaktır. Bu araştırmada materyal olarak hipofosfatemili 19 inek kullanıldı. Hayvanlara fosfor tedavisi yapıldı. İneklerde serum fosfor düzeyi (2.61 mg/dl) çok düşük iken, tedavi sonrası normal değerlere (5.74 mg/dl) ulaştı. Total protein (P0.05), ALT (P0.005), Fe (P0.05), RBC(P0.005), PCV(P0.005) ve Hb (P0.05)düzeylerinde tedavi öncesi ve sonrası farklılık belirlendi, ancak bu değerler normal sınırlar içerisindeydi. Sonuç olarak ineklerde kan fosfor düzeyi 1.5 mg/dl altına düştüğünde hemoglobinuri ve anemi, kan fosfor düzeyi 2.5 mg/dl’nin altında olan hayvanlarda iştahsızlık, süt veriminde azalma ve hafif halsizlik gözlenebilir. Hastalığın tedavisinde fosforun uygulamasının etkili olduğu ortaya kondu.
The purpose of this study was to determine change of some biochemical and haematological parameters in cows with hypophosphatemia, and to detect effect of phosphorous in treatment of disease. 19 cows with hypophosphatemia were used as material in this study. Phosphorus treatment was performed to animals. The serum phosphorus concentrations in the cows were very low (2.61 mg/dl), after phosphorus treatment, while serum phosphorus level in the cows was reached to normal range (5.74 mg/dl) limit. The TP (P<0.05), ALT (P<0.005), Fe (P<0.05), RBC (P<0.005), PCV (P<0.005) and Hb (P<0.05) levels did show difference before and after treatment, but this values were within normal range limits. In conclusion, blood phosphorus level under 1.5 mg/dl could be develop of postparturient haemoglobinuria and anemia in the cows, blood phosphorus level under 2.5 mg/dl might be observed symptoms of anorexia, decraese of milk production and light weakness in the cows. Effective of phosphorous apply in treatment of disease was determined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

2

Künye

Ok, M., Güzelbekteş, H., Şen, İ., Coşkun, A., Öztürk, A. S., Canikli, Ş. (2008). Hipofosfatemili Sığırlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Bulgular ve Fosforun Tedavideki Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 24(2), 69-75.