Altı yaş çocukları için duygusal becerilerin değerlendirilmesi testi’nin (aces) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı Schultz ve Izard (1998) tarafından geliştirilen altı yaş çocuklarının Duygusal Becerilerinin Değerlendirilmesi Testi’nin (duyguları tanıma, anlama ve ifade etme) Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4 resmi ve 1 özel ilköğretim bünyesinde anasınıfı ile bir özel anaokuluna devam eden 6 yaş grubu 111 anasınıfı öğrencisi oluşturmaktadır. Testin geçerlik çalışmalarında yapı geçerliği; güvenirlik çalışmalarında ise KR 20 güvenirlik metodu, madde analizi, testi yarılama, madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ile alt ve üst %27 arasındaki farkın anlamlılığı testleri kullanılmıştır. Duygusal becerileri değerlendirme testi geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucu toplam 6 madde testten çıkarılmıştır. Testin son halinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları incelendiğinde 6 yaş çocuklarının duygusal becerilerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.
The aim of this study was to adapt the test Evaluation of six year old children’s emotional skills test (identify the emotions, understand and express them.) which was developed by Schultz& Izard (1998) to Turkish. The sampling of the study was composed of six year old 111 preschoolers who are attending four official and one private nursery school classes affiliated with the Ministry of National Education and one private nursery school. During validation process construct validity were used. During reliability process, KR 20 reliability method, item analysis, split halves, item difficulty, item differentiation, and significance test between the differentiation of top and bottom %27 are used. At the end of this validity and reliability process six items in evaluation of emotional skills test are removed. When validity and reliability of the last version of the test examined, it is seen that it is a valid and reliable instrument to evaluate six year old children’s emotional skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

42

Sayı

1

Künye