Determination of some heavy metals in honey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Ünivesitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Şanlıurfa Atatürk Barajı çevresinde bulunan yirmi farklı köyden toplanan bal örneklerinde bazı ağır metallerin varlığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Toplanan yüz doğal sıvı bal örneğinde, grafit fırın atomik absorbsiyon spektrometresi ile ağır metal varlığı belirlendi. Bulgular: Bal örneklerindeki sırasıyla kurşun 0.349±0.147 (0.000-0.642), kadmiyum 0.003±0.007 (0.000-0.038) ppm olarak belirlenirken, bal örneklerinde mangan belirlenemedi. Kadmiyum ve kurşun içeriği açısından köyler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Öneri: Şanlıurfa’da üretilen balların tüketimi düşünüldüğünde, ağır metal miktarı yönünden sakıncasız olduğunu ifade edilebilir
Aim: To determine some heavy metal content in honey samples collected from twenty different villages around Ataturk Dam in Sanliurfa. Materials and Methods: Heavy metal content was determined from hundred natural liquid honey samples with graphite furnace atomic absorption spectrometer. Results: Lead and Cadmium levels were determined as 0.349±0.147 (0.000-0.642) and 0.003±0.007 (0.000-0.038) ppm, respectively, Manganese was not detected in honey samples. From the point of lead and cadmium contents, the differences between villages were not found statistically significant (p>0.05). Conclusion: When the consumption of the honey produced in Şanlıurfa is considered, it can be stated that they are harmless from the point of heavy metal content

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurşun, kadmiyum, mangan, bal, Lead, cadmium, manganese, honey

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

1

Künye

Temamoğulları, F., Yazar, S., Başkaya, R., (2012) Determination of some heavy metals in honey. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (1), 38-40.