Mesio-distal kök açısının belirlenmesinde panoramik ve periapikal radyografinin karşılaştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Dilaserasyon kron-kök lineer ilişkisindeki sapma ya da eğimdir. Endodontik, ortodontik tedaviler ve diş çekimleri sırasında yaratabileceği problemler nedeni ile teşhisi önemlidir. Kökteki açılanmaların belirlenmesinde radyografik teşhis gereklidir. Bu çalışmada mesio-distal dilaserayon tespitinde panoramik ve periapikal radyografik değerlendirmelerin sonuçlarının farklı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplam 100 adet alt çene 3. büyük azı dişin kökünün mesio-distal açılanması değerlendirildi. Açılanmalar aynı hastaya ait dijital panoramik ve periapikal radyograflarda, iki gözlemci tarafından bilgisayar programı ile 2 kez ölçüldü. Bulgular: Her iki gözlemcinin tekrarlayan periapikal ve panoramik ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p0.05). İki gözlemcinin periapikal ölçümleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p0.05). Gözlemcilerin panoramik ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildi (p0.05). Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, panoramik ve periapikal radyografik ölçümler, mesio-distal dilaserasyon tespitinde uyumluluk göstermektedir. Panoromik radyografide yapılan değerlendirmelerin, gözlemcinin tecrübesinden etkilenebileceği akılda bulundurulmalıdır.
Objective: Dilaceration refers is a deviation or bend in the linear relationship of a crown of tooth to its root. Its diagnosis is important because it can be cause problems during the endodontic, orthodontic treatments and teeth extractions. The radiographic assessment is necessary in detection of root angulations. In this study, it was aimed to identify whether there was a difference between panoramic and periapical radiographic assessments in determination of mesio-distal dilacerations. Material andMethod:Mesio-distal angulations of 100 roots of mandibular third molars were assessed. Two observers measured the angulations on digital periapical and panoramic radiographs belong to same patient two times. Results: No significant difference was found between the repeated measurements of each observers on periapical and panoramic radiographs (p>0.05). There was no significant difference between the periapical radiographic assessments of two observers (p>0.05). It was identified a significant difference among the measurements of two observers on panoramic radiograph (p<0.05). Conclusion: In the limitations of present study, the periapical and panoramic radiographic measurements have consistency in determination of mesio-distal dilaceration. It was kept in mind that the observer training may effect the assessment of panoramic radiographs.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diş Hekimliği

Kaynak

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

2

Künye