Türkiye Ekonomisinde Vektör Otoregresif Model ile Enflasyon-Büyüme İlişkisinin Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ekonomik büyüme iktisadın temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Enflasyon ise ekonomik büyümenin de içinde yer aldığı makro ekonomik değişkenleri etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışmada enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi açısından 1950 -2006 dönemi için araştırılmaktadır. Ampirik bulgular, uzun dönemde değişkenlerin koentegre olmadığını ve enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.
Economic growth is one of the fundamental objectives of economics. Inflation is an important factor affecting the macroeconomic variables including economic growth. In this paper the relationship between inflation and economic growth is investigated in Turkish economy over the period 1950-2006. Empirical findings refers that variables are not cointegrated in the long run besides there is only single relation from inflation to growth.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Türkiye Ekonomisi, VAR Analizi, Inflation, Economic Growth, Turkish Economy, VAR Analysis

Kaynak

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

8

Künye

Uysal, D., Mucuk, M., Alptekin, V., (2008). Türkiye Ekonomisinde Vektör Otoregresif Model ile Enflasyon-Büyüme İlişkisinin Analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 55-71.