An examination of the effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to72-month-old Turkish children

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına uygulanan Erken Öğrenme Becerilerini Destekleyici Eğitim Programı’nın çocukların erken öğrenme becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneme modelinde olup kontrol gruplu ön-test/son-test modeli uygulanmıştır. Araştırma örneklemini tesadüfî örnekleme ile seçilmiş olan ilköğretim okulu anasınıflarına devam eden 61–72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Test of Eraly Learning Skills (TELS) uygulanmıştır. Araştırmada çocukların Erken Öğrenme Becerileri’ne Erken Öğrenme Becerileri Destekleyici Eğitim Programı’nın etkisini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından Erken Öğrenme Becerilerini Destekleyici Eğitim Programı (EÖBDEP) hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deneme grubu çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri (Düşünme, Dil, Sayı Alt Becerileri ve Erken Öğrenme Becerileri Toplam Puan) puan ortalamaları kontrol grubundakilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
This study was undertaken to examine the effect of the Supportive Education Program for Early Learning Skills (SEPELS) on early learning skills of six-year-old children attending to nursery school. The study has an experimental model and applied with a pre-test/post-test design. The sample of the study is composed of 61-72-month-old children attending nursery classes of the primary schools chosen randomly. Test of Early Learning Skills (TELS) was administrated to collect data for the study. In this study, the researcher prepared and applied SEPELS to find out the effects of the SEPELS on children’s Early Learning Skills (ELS). As a result of this study, it was found out that average ELS scores of the children in the experimental group were significantly higher than those of the ones in the control group.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

İlköğretim Online (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

2

Künye