An examination of the effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to72-month-old Turkish children

dc.contributor.authorOrçan, Maide
dc.contributor.authorKandır, Adalet
dc.date.accessioned2020-03-26T18:07:01Z
dc.date.available2020-03-26T18:07:01Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırma anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına uygulanan Erken Öğrenme Becerilerini Destekleyici Eğitim Programı’nın çocukların erken öğrenme becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneme modelinde olup kontrol gruplu ön-test/son-test modeli uygulanmıştır. Araştırma örneklemini tesadüfî örnekleme ile seçilmiş olan ilköğretim okulu anasınıflarına devam eden 61–72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Test of Eraly Learning Skills (TELS) uygulanmıştır. Araştırmada çocukların Erken Öğrenme Becerileri’ne Erken Öğrenme Becerileri Destekleyici Eğitim Programı’nın etkisini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından Erken Öğrenme Becerilerini Destekleyici Eğitim Programı (EÖBDEP) hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deneme grubu çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri (Düşünme, Dil, Sayı Alt Becerileri ve Erken Öğrenme Becerileri Toplam Puan) puan ortalamaları kontrol grubundakilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study was undertaken to examine the effect of the Supportive Education Program for Early Learning Skills (SEPELS) on early learning skills of six-year-old children attending to nursery school. The study has an experimental model and applied with a pre-test/post-test design. The sample of the study is composed of 61-72-month-old children attending nursery classes of the primary schools chosen randomly. Test of Early Learning Skills (TELS) was administrated to collect data for the study. In this study, the researcher prepared and applied SEPELS to find out the effects of the SEPELS on children’s Early Learning Skills (ELS). As a result of this study, it was found out that average ELS scores of the children in the experimental group were significantly higher than those of the ones in the control group.en_US
dc.identifier.endpage592en_US
dc.identifier.issn1305-3515en_US
dc.identifier.issn1305-3515en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage576en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNU9URXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25835
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofİlköğretim Online (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleAn examination of the effect of Supportive Educational Programs on Early Learning Skills of 61 to72-month-old Turkish childrenen_US
dc.title.alternative61–72 Aylık Türk çocuklarının erken öğrenme becerilerine destekleyici eğitim programlarının etkisinin incelenmesien_US
dc.typeOtheren_US

Dosyalar