Akut apandisitte iskemi modifiye albümin

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Akut apandisitli (AA) hastalarda iskemi modifiye albumin (İMA) düzeyinin saptanması ve prognostik öneminin değerlendirilmesidir. Yöntem ve Gereçler: AA tanısı alan 61 hasta (K/E: 32/29) ile sağlıklı 30 kişi (K/E: 17/13) çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubunda kan örnekleri ameliyat öncesi dönemde alındı. İMA düzeyleri kalorimetrik yöntemle ölçüldü ve sonuçlar absorbans ünitesi (ABSU) cinsinden rapor edildi. Bulgular: Akut apandisitli hastalar ile kontrol grubunun İMA değerleri sırası ile 0,420,17 ABSU ve 0,370,13 ABSU idi. Hasta grubunda İMA değeri kontrol grubuna göre daha yüksek olmasına karşın aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p0,05). Yakınma süresi uzun olan, lökositozu ya da nötrofilisi olan hastalarda serum İMA düzeyi daha yüksek olmasına karşın aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p0,05). Ancak, perfore AA’li hastaların serum İMA düzeyleri diğer alt gruplardan daha yüksek bulundu (p0,001). Sonuç: AA’de inflamasyona bağlı olarak serum İMA düzeyinde yükseklik olmasına karşın, lümen içi basınç artışı, ödem, inflamasyon ve apendiks dokusunun beslenme bozukluğunun maksimum olduğu perfore AA’li hastalarda serum İMA düzeyinin daha yüksek olduğu gözlendi.
Aim: Of this study is to detect the IMA(Ischemia Modified Albumin) levels in cases with acute appendicitis(AA) and determine its prognostic value. Material and Methods: 61 patients with acute appendicitis and 30 healthy individuals(control group) were participated to the study Blood samples were taken in preoperative period in study group.IMA levels are measured with calorimetric method and results are reported as Absorbans Unit(ABSU) levels. Results: IMA levels of patients and control group were as follows; 0,42±0,17 ABSU, 0,37±0,13 ABSU.Although IMA levels were higher in patients with leucocytosis and neutrophilia there was no significant difference. (p>0,05). However, the patients with perforated appendicitis were observed to have higher IMA levels than other groups (p<0,001). Conclusion: Serum IMA levels were higher in patients with acute appendicitis as a result of inflamation,but highest IMA levels were detected in patients with perforated appendicitis as a result of maximum oedema,inflamation and necrotic appendix tissue

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

ORTADOĞU TIP DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

2

Künye