Güneş enerjisinden aktif olarak yararlanmada kullanılan fotovoltaik (PV) sistemler ve yapılarda kullanım biçimleri

Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitleri ve bunların kullanımının gerekliliği anlatılmıştır. Daha sonra güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları içindeki önemi vurgulanarak bu enerjiden yararlanma biçimlerinden önemli bir tanesi olan fotovoltaik sistemler incelenmiştir. Bu sistemlerin bileşenleri, malzemeleri, yapıları ve türleri anlatılmıştır. Fotovoltaik sistemler yapılarda kullanım biçimlerine göre gruplandırılmıştır. Bu kullanım biçimleri şekillerle ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Fotovoltaik sistemlerin yapılarda kullanımının avantajları ve dezavantajları sıralanarak sonuçta bu sistemlerin yapılarda kullanımının gerekliliği ifade edilmiştir.
In this study first of all, types of renewable energy sources and the necessity of their usage are explained. Afterwards, the importance of solar energy in renewable energy sources is emphasized and photovoltaic systems which have a significant role to utilize solar energy are examined. Components, materials, structures and types of photovoltaic systems are described. Forms of usage of photovoltaic systems in buildings are classified. These usage forms are expressed in depth with the figures. The advantages and disadvantages of usage of photovoltaic systems are articled and finally necessity of usage of these systems in buildings is stated.

Açıklama

Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/196

Anahtar Kelimeler

Güneş enerjisi, Solar energy, Fotovoltaik paneller, Photovoltaic panels, Bina kabuğu, Building envelope

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

26

Sayı

Künye

Sayın, S., Koç, İ. (2011). Güneş enerjisinden aktif olarak yararlanmada kullanılan fotovoltaik (PV) sistemler ve yapılarda kullanım biçimleri. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26, (3), 89-106.