Koyunlarda plasentomların ultrasonografik ölçümleri ile plasentom gelişimi ve gebelik yaşının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, koyunlarda transabdominal ve transrektal ultrasonografi kullanarak gebelik süresince plasentam gelişimini belirlemek, plasentam çapları ile gebelik yaşı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada B Mode, linear array, 5,0-7,5 MHz rektal transduceri olan ultrason kullanıldı. Muayenelere çiftleşme sonrasındaki 26 ile 28. günlerde başlandı. Gebe olan 50 koyun çalışmaya dahil edildi. Bu koyunlarda ultrasonografik incelemeler birer hafta arayla olmak üzere doğuma kadar tekrarlandı. Haftalık olarak tekrarlanan muayenelerde 5 plasentomun çapı ölçülerek kaydedildi ve ortalaması hesaplandı. Gebe olarak tespit edilen 50 koyundan 44 tanesi tekiz, 6 tanesi ikiz gebeliğe sahipti. Piasentomlar gebeliğin 4. haftasından itibaren görülmeye başlandı. Plasentomlar gebeliğin ilk haftalarında hızlı bir şekilde gelişti ve gebeliğin 11. haftasında en büyük çapa (3,410,04 cm) ulaştı. Plasentam çapları gebeliğin ilk yarısında artarken gebeliğin ikinci yarısında tedricen azalmaya başladı ve doğuma yakın dönemde 1,730,18 cm'ye kadar küçüldü. Koyunlarda gebelik yaşı ve plasentam çapı arasında zayıf bir ilişki bulundu (regression katsayısı, r 0,540). Plasentam çapları bakımından tekiz ve ikiz gebeliğe sahip koyunlar arasında herhangi bir fark tespit edilmedi (P 0,05), Sonuç olarak, koyunlarda plasentam gelişiminin gebeliğin 4. haftasından doğuma kadarki döneme kadar ultrasonografik muayenelerle kolaylıkla takip edilebileceği, bununla birlikte koyunlarda plasentam çapı ve gebelik yaşı arasındaki zayıf ilişkiden dolayı plasentam çaplarına göre gebelik yaşının belirlenemeyeceği kanısına varıldı.
The objective of this study was to determine the placentome development during pregnancy and the correlation between placentome diameter and gestational age using transabdominal and transrectal ultrasonography in ewes. A B-mode, linear array, ultrasonography with 5,0-7,5 MHz rectal transducer was used in this study. Examinations were commenced at days 26 to 28 post mating. In this study, fifty pregnant ewes were used. Ultrasonographic examination was performed weekly until birth. Diameters of five placentomes were measured in weekly examinations and then mean diameter was calculated. Among the fifty pregnant ewes, 44 had single pregnancy while six ewes had twin pregnancy. Placentomes were seen since 4th week of pregnancy. Placentomes developed fast in the first weeks of pregnancy and reached maximum diameter in 11th week (3,41 ±0,04 cm). Diameter of placentomes increased during the first weeks of pregnancy but decreased in the second half and decreased to 1,73±0,18 cm before birth. A weak correlation was found between gestational age and diameter of placentome in ewes (regression coefficient, r 0,540). There was no difference between placentome diameters between single and twin pregnancies (P > 0,05). As a result, placentome development in ewes during pregnancy can easily be determined from 4th week of gestation to birth. Besides, because of weak correlation between placentome diameter and gestational age in ewes, it is concluded that, gestational age cannot be determined from diameter of placentome.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

1

Künye

Aydın, İ., Çelik, H. A., Şendağ, S., Dinç, D. A., (2008). Koyunlarda Plasentomların Ultrasonografik Ölçümleri ile Plasentom Gelişimi Ve Gebelik Yaşının Belirlenmesi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 24 (1), 29-34.