Kutadgu Bilig'in teorik yapısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib tarafından yazılan ve Karahanlılar dönemine ait bir eserdir. Eserin başlığı “Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelir. Bu anlamda eser Yusuf’un ve döneminin inançlarını, duygularını ve düşüncelerini yansıtması bakımından önemlidir. Eser birbiriyle alakalı dört temel temsilî karakter üzerine kurulmuştur. Bu karakterler ve temsilleri şunlardır: Kün Togdı (Adalet), Ay Toldı (Mutluluk), Ögdülmiş (Akıl/Bilgi), Odgurmış (Akıbet). Bunlar eserin teorik yapısı bakımından oldukça önemlidir. Söz konusu karakterler teorik yapının birbirini tamamlayan unsurları olarak ortaya çıkmaktadır. Eser bu gözle bakıldığında geleneksel İslam Felsefesinin teorik yapısını yansıtmaktadır.
The Kutadgu Bilig is a Karakhanid work from the 11th century written by Yusuf Khas Hâjib of Balasagun for the prince of Kashgar. Translated, the title means something like “The Wisdom which brings Happiness”. The text reflects the author’s and his society’s beliefs, feelins, and practices with regard to quite a few topics , and depicts interesting facets of various aspects of life in the Karakhanid empire. The Kutadgu Bilig is structured around the relations between four main characters, each representing an abstract principle (overtly stated by the author ). These representational characters are Kün-Togdı (Justice), Ay-Toldı (Fortune), Ögdülmiş (Intellect/ Wisdom), Odgurmış (Man’s Last And). These are very important characters since they demonstrate the theoretical structure of the Kutadgu Bilig. In this respect, we think that the Kutadgu Bilig reflects the theoretical structure of the traditional Islamic philosophy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, İslam Düşüncesi, Yusuf Kahs Hajib, Islamic Thought

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

3

Künye

Taş, İ. (2010). Kutadgu Bilig'in Teorik Yapısı. Turkish Studies (Elektronik), 5(3), 1880-1897.