Türkiye'de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (1990-2011)

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

u çalışmada, 1990 ve 2011 yılları arasında, Türkiye ekonomisine ait işsizlik oranları ile enflasyon oranlarının üç aylık değerleri kullanılarak bu göstergelerin arasındaki ekonomik ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Orijinal Kısa Dönem Phillips Eğrisi, bir ekonomide işsizliğin nedenlerini ortaya koymaya çalışır. Bu yaklaşıma göre, işsizliğin azaltılması enflasyonun artmasına veya tam tersi işsizliğin artmasına neden olacaktır. Phillips Eğrisi yaklaşımının doğruluğunu test etmek için, değişkenler arasında doğrusal olmayan ters model oluşturulup regresyon analizi yapılmış ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakılmıştır. Analiz sonuçlarımız, incelenen dönemde Türkiye'de Philips eğrisinin kısa dönemde teorik varsayımlarını desteklememektedir.
n this study, the relationship between inflation and unemployment rates belonging to Turkish Economy between 1990 and 2011 has been tried to analyze with quarterly data. Short-run Phillips curve aims to describe the reasons of the unemployment in an economy. According to this approach, a decrease in unemployment has led to an increase in inflation and vice versa. To test the accruancy of such an approach related to the Short-run Phillips Curve, regression analyze has been performed by the non-lineer inversed model between variables and Granger-causality relationship between variables has been analysed. Our empri-cal results does not support the theortical assumptions of Short -run Phillips curve for the study period in Turkey.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisat, İşletme Finans

Kaynak

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

49

Sayı

570

Künye