Kitabın, ait olduğu sınıfa dönüşü ve bir araç olarak devrini sonlandırışı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kültürü oluşturan her insan ürününün bir tarihi vardır. Kendi tarihi içerisinde o, doğar, yaşar ve ölür. Kitap da tıpkı diğer nesneler gibi belli bir süre içerisinde var olacak bir iletişim aracıdır. Görsel kültürün hakimiyeti nedeniyle miadını doldurmaktadır. Fotoğrafın icadıyla birlikte, toplum gün geçtikçe obskürantik bir yapıya doğru evrilmiş; bu yapı sebebiyle yazı, iletişim araçlarındaki varoluşunu kaybetmeye başlamıştır. Bu çalışmada, kitabın, başlangıçta belli bir sınıfa aitken teknolojik gelişmelerin sonucunda geniş halk kitlelerine yayıldığını, ancak görsel kültürün yaygınlaşması sonucunda yok olacağını göstermek amaçlanmıştır. Marksist bir yaklaşım içeren çalışma, yapısal çözümlemelerle niteliksel tarihsel incelemeler içermektedir.
Each human artifact that is part of the culture has a history. It is born, lives and dies within its own history. The book is a means of communication that will exist for a certain period like other objects. It is coming to its end due to the dominance of visual culture. Society has gradually evolved into an obscurantist structure with the invention of photography and due to this writing has begun to lose its place among means of communication. A new culture which is not dominated by reading is at the same the harbinger of the new human. Most known cultural features that are believed to be universal will come to an end. Mankind, who will also have to make concessions on their ideological qualities, will transform into happy morons who yield to the rule of the elite and the prevalence of a consumerist culture will complete its evolution.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000160

Anahtar Kelimeler

Kitap, Book, İktidar, Power, Görsel kültür, Visual culture, İdeoloji, Ideology

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Gürel, K. T. (2008). Kitabın, ait olduğu sınıfa dönüşü ve bir araç olarak devrini sonlandırışı. Selçuk İletişim, 5, (3), 58-66.