Subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokokların identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokokların (KNS) identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Subklinik mastitisli inek sütlerinden izole edilen toplam 286 KNS izolatı koloni morfolojisi, hemoliz ve biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi. Bulgular: İzolatların 40’ı S. simulans (%14.98), 31’i S. epidermidis (%11.15), 54’ü S. chromogenes (%19,42), 31’i S. xylosus (%11.15), 22’si S. caprae (%7.91), 19’u S. warneri (%6.83), 18’i S. haemolyticus (%6.47), 13’ü S. cheiferi subsp. coagulans (%4.67), 10’u S. cohneii subsp. urealyticus (%3.59), 10’u S. saprophyticus (%3.59), 6’sı S. gallinarum (%2.15), 7’si S. hominis (%2.51), 4’ü S. hyicus (%1.43), 2’si S. cheiferi subsp. cheiferi (%0.71), 9’u S. lentus (%3.23) ve 2’si S. sciuri (%0.71) olarak identifiye edildi. KNS’ların farklı antibiyotiklere duyarlılıklarının değişken olduğu gözlendi. Öneri: Bu çalışma, subklinik mastitisli inek sütlerinden izole edilen KNS’ların tam identifikasyonlarının yapılması gerektiğini gösterdi.
Aim: This study was aimed to identify of coagulase negative staphylococci (CNS) isolated from bovine milk samples with subclinical mastitis and to determine susceptibility of microorganisms to antibiotics. Materials and Methods: Totally, 286 CNS isolates from milk samples were identified according to colony morphology, haemolysis and biochemical properties. Results: Out of isolates, 40 (14.38%) were identified as S. simulans, 31 (11.15%) S. epidermidis, 54 (19.42%) S. chromogenes, 31 (11.15%) S. xylosus, 22 (7.91%) S. caprae, 19 (6.83%) S. warneri, 18 (6.47%) S. haemolyticus, 13 (4.67%) S. cheiferi subsp. coagulans, 10 (3.59%) S. cohneii subsp. urealyticus, 10 (3.59%) S. saprophyticus, 6 (2.15%) S. gallinarum, 7 (2.51%) S. hominis, 4 (1.43%) S. hyicus, 2 (0.71%) S. cheiferi subsp. cheiferi, 9 (3.23%) S. lentus and 2 (0.71%) S. sciuri. The susceptibilities of CNS were determined to be variable to different antimicrobial agents. Conclusions: This study was shown that identification of CNS isolated from dairy cows with subclinical mastitis should be strictly performed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Koagulaz negatif stafilokok, mastitis, süt ineği, Coagulase negative staphylococci, mastitis, dairy cow

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

30

Sayı

1

Künye

Hadimli, H. H., Sayın, Z., Erganiş, O., Kav, K., Sakmanoğlu, A. (2014). Subklinik mastitisli süt ineklerinden izole edilen koagulaz negatif stafilokokların identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 30 (1), 14-19.